Hochschule Augsburg — Augsburg University of Applied Sciences

изпрати на приятел           принтирай
Град Аугсбург
Област Бавария
Държава Германия
Вид Университет за приложни науки
Език на обучение Английски език, Немски език, Финансиране държавно Адрес Studentenamt An der Hochschule 1 D-86161 Augsburg
study-in-germany.bg използва системата на РОДИНА – България - официален представител на учебното заведение за страната. При нас може да подадете документи за кандидатстване в това учебното заведение.

Училище

Hochschule Augsburg (Augsburg University of Applied Sciences) е един от най-старите и престижни университети за приложни науки в Германия. Въпреки, че в настоящия си вид е създаден през 1971 година, той има многовековна история ката академична институция под други имена и форми. Понастоящем в него се обучават около 4500 студенти от целия свят. Висшето учебно заведение предлага отлични бакалавърски и магистърски специализации в области на академичното знание като точни науки, архитектура, строително инженерство, икономика, бизнес, електрическо инженерство, изкуства, компютърни науки, механично инженерство, технологии, дизайн и много други.

Augsburg University of Applied Sciences е модерен, иновационен и ориентиран към практиката и изискванията на съвременния международен пазар на труда, баварски университет за приложни науки. Курсовете му се провеждат в малки групи, което обуславя възможността да бъде обръщано пълноценно внимание на проблемите на всеки един отделен студент и учащите се да са в постоянна близка връзка с лекторите и преподавателите, които да им помагат по време на учебния процес. Същевременно Hochschule Augsburg работи в тясно сътрудничество с престижни представители на националните и международни бизнес среди (фирми, компании и институции), което е от голяма полза за бъдещата професионална и кариерна реализация на неговите възпитаници. Обучението в рамките на висшето училище се води в седем факултета под ръководството на над 240 висококвалифицирани специалисти, учени и преподаватели.

Историята на Augsburg University of Applied Sciences води своето начало от 1710 година, когато в град Аугсбург се основава Reichsstädtische Kunstakademie Augsburg – местният висш колеж за образование в областта на изкуствата. Друг прочут предшественик на днешния университет е създаденото през 1833 г. Königlich Polytechnische Schule – висше политехническо училище (Hochschule Augsburg води началото си и от други две германски висши училища - Augsburg Rudolf Diesel School of Building and Engineering - Academy for Applied Technology и Augsburg School of Art and Design). Обединението на всички тези баварски висши учебни заведения в началото на 70-те години на миналия век довежда до основаването на Augsburg University of Applied Sciences в днешния му вид. Опирайки се на вековните традиции в предоставянето на висококачествено висше образование от страна на своите предшественици в различни области на академичното знание, Hochschule Augsburg постепенно се превръща в един от лидерите в обучението в сферата на приложните науки в Бавария и Германия. Augsburg University of Applied Sciences развива и широкомащабна международна активност, което носи допълнителни отлични възможности за академичната и професионална реализация на студентите му в много други страни по света. Така, например, Hochschule Augsburg работи в тясно сътрудничество в интернационален план с други престижни висши учебни заведения от държави като Швейцария, Дания, Швеция, Финландия, Италия, Великобритания, Франция и т.н. За популярността на Augsburg University of Applied Sciences спомага и фактът, че редица негови програми и специализации с приоритетно международна насоченост, освен на немски, се преподават и изцяло или частично на английски език.

Със своите 4500 студенти Hochschule Augsburg е най-големият университет в своята сфера в швабската част на Бавария. Той разполага с изключително модерна материална база, както и висококвалифицираните му преподаватели приоритетно прилагат в процеса на обучение последните иновационни, съвременни педагогически практики. Университетът за приложни науки Аугсбург има за цел създаването на функционална локална мрежа обединяваща усилията и интересите на местните академични институции, научноизследователските институти и локалните бизнес среди. Това открива чудесни възможности за бъдещата професионална реализация на неговите студенти. Самото висше учебно заведение има отлична научноизследователска база и модерно оборудвани лаборатории разположени в три основни центъра – по мехатроника, конструкционно инженерство и технологии свързани с околната среда. Други основни акценти в проучванията на Augsburg University of Applied Sciences са новите технологии, мултимедийната техника и т.н. Към Hochschule Augsburg функционират също така и още два престижни местни институти – Институтът за трансфер на технологии и Центърът за професионално обучение на специалисти. Висшето учебно заведение провежда академичната политика предлаганото от него образование да има подчертано практическа насоченост. Поради това в рамките на всеки един отделен семестър студентите му се занимават с различни практически научноизследователски проблеми, като така имат, както възможността да срещнат потенциалните си бъдещи работодатели в лицето на представителите на различни компании, така и да осъществяват интересни проучвания и изследвания в рамките на екипи със засилено студентско участие под ръководството на изтъкнати и висококвалифицирани учени и специалисти. По официални статистически данни випускниците на Augsburg University of Applied Sciences имат отлична бъдеща кариерна реализация, като около 90 процента от тях си набират бързо работа след дипломиране в най-разнообразни престижни германски и международни фирми и корпорации.

Програма

Един от най-добрите баварски университети за приложни науки - Hochschule Augsburg (Augsburg University of Applied Sciences) предлага отлични бакалавърски и магистърски специализации на кандидат-студентите от целия свят. Всички програми, дипломи и сертификати на престижното висше учебно заведение са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските специализации в Университета за приложни науки Аугсбург е три години, а на магистратурите му – 1-2г.

Augsburg University of Applied Sciences предлага своите висококачествени програми в рамките на общо седем факултета – по общи науки, по архитектура и гражданско инженерство, по електрическо инженерство, по дизайн, по компютърни науки, по механично инженерство и по бизнес науки. Всяко едно от тези автономни академични звена има задачата да подготви по най-добрия начин едни истински млади специалисти за изискванията на съвременния международен пазар на труда и специализациите им да бъдат една солидна основа за тяхната бъдеща професионална и кариерна реализация.

Общо Hochschule Augsburg предлага 15 основни бакалавърски и 14 магистърски програми в най-разнообразни сфери на академичното знание като: архитектура, бизнес администрация, строително инженерство, комуникации и дизайн, компютърно инженерство, компютърни науки, компютърни технологии и икономика, електрическо инженерство, енергетика, инженерство и околна среда, интерактивни медии, международен мениджмънт, механично инженерство, мехатроника, мениджмънт на човешките ресурси, международни финанси и бизнес, леки конструкции и композиционни технологии, индустриално инженерство, проектен мениджмънт с профил инженерство, технологичен мениджмънт и т.н.
Учебната година в Hochschule Augsburg (Augsburg University of Applied Sciences) се провежда в рамките на два семестъра – есенен и пролетен. Успоредно с основните специализации във висшето учебно заведение за приложни науки, неговите студенти имат възможност да се включат и в допълнителни курсове за повишаване на техните академични, лингвистични, социални, образователни и професионални компетенции и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички програми, дипломи и сертификати на Augsburg University of Applied Sciences са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).Есенният семестър в рамките на Hochschule Augsburg започва на 1 октомври и продължава до 14 февруари, а пролетният е с начална дата 15 март и завършва на 31 юли.

Спорт

Студентите на Hochschule Augsburg (Augsburg University of Applied Sciences) по време на учебната година и ваканциите имат възможност активно или за разтоварване и по-пълноценно прекарване на свободното време да се занимават с най-разнообразна по вид спортна и друга физическа дейност. Това става факт посредством модерните спортни съоръжения в рамките на различни центрове, комплекси и зали, намиращи се на територията на град Аугсбург, със собствениците на които администрацията на висшето учебно заведение е сключила споразумения за използването на услугите им от страна на нейните възпитаници на преференциални цени. Така, например, студентите в университета за приложни науки имат възможност да се занимават с плуване, кану и други водни спортове в световноизвестния локален комплекс Ейсканал. Град Аугсбург е известен и с това, че по-голямата част от младите хора живеещи и учещи в него предпочитат да се придвижват по улиците му на велосипеди. Администрацията на Augsburg University of Applied Sciences регулярно организира и интересни екскурзии за студентите до различни баварски и немски градове, места и региони, както и до културно-исторически и туристически забележителности в цяла Германия и чужбина.

Град

Аугсбург е красив германски град намиращ се в югоизточната част на Бавария (трети е по големина в рамките на тази немска федерална провинция). Той има над 264 600 жители, а площта му е 146.93 кв. км. Аугсбург притежава дълга и многовековна история и много интересни културни традиции (единственото населено място е във ФРГ, което има собствен градски празник – 8 август, който е неработен ден) и също така е третият най-стар град в страната на Шилер и Гьоте.В Аугсбург понастоящем функционират няколко престижни баварски висши учебни заведения и поради този факт, той е едно истинско голямо университетско градче, в което учат, живеят и работят множество млади хора и чужденци (около 16 процента от цялото му население, чиято средна възраст е малко над 40 години). Историческият център на населеното място е много добре запазен, с неговите многобройни големи и малки улици (от рода на Каролиненщрасе и Максимилианщрасе) и старовремски сгради (от 16-17 век и по-рано), съхранили по чудесен начин средновековната атмосфера на католическа Бавария. Името на града идва от наименованието на древно римско селище от 15 век преди новата ера (Августа Винделикорум). Аугсбург се намира край поречието на реките Вертах и Лех. Той е един много зелен и екологично чист град, като близо 25 на сто от територията на агломерацията му е заета от горски площи. Климатът на населеното място е от смесен тип – съчетание между влажен атлантически и сух континентален. Максималната температура през най-топлите летни месеци е малко над 30 градуса, а най-ниската през най-студения зимен период е около – 13.Аугсбург е един от най-модерните и високоразвити баварски градове, важен търговски, индустриален и промишлен център в рамките на стопанския и обществен живот на цялата федерална провинция. Основните отрасли и индустрии развивани в това населено място са енергетичната, полиграфическата, самолетостроителната, машиностроителната, текстилната и хранително-вкусовата промишленост. Аугсбург е известен и като седалище на редица престижни национални и международни компании и корпорации като фирмата „МАН“ за автобуси и камиони, компаниите EADS, KUKA, Fujitsu Technology Solutions, Premium AEROTEC, Siemens, MT-Aerospace и много други. Поради това в него се произвеждат и разработват разнообразни видове високи технологии, компоненти за Airbus A380 и ракетите Ariane, роботи за индустриална употреба и т.н. Аугсбург притежава отлична модерна транспортна инфраструктура и се намира само на един част път с влак или автобус от баварската столица Мюнхен. Градът разполага и със собствено летище, с капацитет за редовни граждански полети.Сред основните културно-исторически и туристически забележителности в населеното място се нареждат: кулата Fünfgratturm, т.нар. религиозен архитектурен комплекс Кръг на милосърдието, в чийто център е катедралата Света Мария, местната синагога, катедралите Свети Улрих (католическа) и Света Афра (лютеранска), прочутата Градска зала изградена през 1620 година в ренесансов стил с прилежащия към нея комплекс наречен Der Goldene Saal, часовниковата кула Perlachturm построена през 989 г., Епископската резиденция от 1750 г., Аугсбургската катедрала от девети век, сградата в стил рококо Schaezlerpalais (1765 г.), къщата-музей на бащата на Моцарт Леополд, който е роден в града - Mozart Haus Augsburg, старият местен куклен театър Augsburger Puppenkiste, уникалното в световен мащаб водно съоръжение Eiskanal, кулата Dorint Hotel Tower, къщата-музей на родения в Аугсбург световноизвестен литератор Бертолд Брехт, в която той е прекарал детството си, Аугсбургската ботаническа градина (Botanischer Garten Augsburg) и много други.

Специалности

Кандидатсване

Настаняване

Видове настаняване

-Частни квартири
-Апартаменти
-Свободен наем

Описание

Hochschule Augsburg (Augsburg University of Applied Sciences) активно помага на чуждестранните студенти по въпросите на тяхното удобно и функционално битово устройване. Въпреки, че висшето учебно заведение не разполага със собствени общежития, администрацията му работи в тясно сътрудничество по проблемите на студентското настаняване с две солидни регионални академични организации - Student Welfare и Housing Association (Studentenwerk). Последните предлагат на учащите се основно битово устройване в частни квартири (най-често под формата на индивидуални стаи в колективно наети апартаменти с общи помещения), като средно цената на един месечен наем при този вариант излиза около двеста евро.

Други университети в Германия

СнимкиУчебно заведениеГрадОбластФинансиране
Eberhard Karls Universität Tübingen - Eberhard Karls University Тюбинген Баден-Вюртемберг държавно
Hochschule fuer Musik Carl Maria von Weber - Dresden University of Music Дрезден Саксония държавно
Hochschule Fresenius - Fresenius University of Applied Sciences Франкфурт на Майн Хесен частно
Fachhochschule Köln - Cologne University of Applied Sciences Кьолн Северен Рейн Вестфалия държавно
Freie Universität Berlin Берлин Берлин държавно
Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena - Ernst-Abbe University of Applied Sciences Jena Йена Тюрингия държавно
Pädagogische Hochschule Heidelberg - University of Education Хайделберг Баден-Вюртемберг държавно
Universität Bielefeld Билефелд Северен Рейн Вестфалия държавно
Hochschule Karlsruhe - Karlsruhe University of Applied Sciences Карлсруе Баден-Вюртемберг държавно
Evangelische Hochschule für Kirchenmusik Halle - Protestant College of Church Music Хале Саксония-Анхалт частно

Други университети в Аугсбург

СнимкиУчебно заведениеГрадОбластФинансиране
Hochschule Augsburg — Augsburg University of Applied Sciences Аугсбург Бавария държавно
Universität Augsburg Аугсбург Бавария държавно

Други университети в областта

СнимкиУчебно заведениеГрадОбластФинансиране
Hochschule für Musik Würzburg - University of Music Würzburg Вюрцбург Бавария държавно
Hochschule für Musik Nürnberg - Nuremberg University of Music Нюрнберг Бавария държавно
Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm - Georg-Simon-Ohm University of Applied Sciences Nuremberg Нюрнберг Бавария държавно
Hochschule für angewandte Wissenschaften München - Munich University of Applied Sciences Мюнхен Бавария държавно
Akademie der Bildenden Künste Nürnberg - Academy of Fine Arts Nuremberg Нюрнберг Бавария държавно
Otto-Friedrich-Universität Bamberg - University of Bamberg Бамберг Бавария държавно
Julius-Maximilians-Universität Würzburg - University of Würzburg Вюрцбург Бавария държавно
Hochschule Hof - Hof University of Applied Sciences Хоф на Заале / Мюнхберг Бавария държавно
Hochschule für Angewandte Wissenschaften - Würzburg-Schweinfurt University of Applied Sciences Вюрцбург Бавария държавно
Universität Bayreuth - University of Bayreuth Байройт Бавария държавно