Система на образование

Средно образование в Германия

В Германия след завършване на основно образование (началния курс и 4-годишния среден, прогимназиален курс, Volksschulzeit) учениците имат възможност след преминаването на изпити да продължат образованието си в средно училище (горния курс на средното образование).

Гимназиите са най-добрите средни училища, които предоставят най-добра възможност за следване в университет. В тях може все още да се усети силно влияние на класическото образование. Едно от типичните проявления на това влияние са използваните до неотдавна латински имена на класовете:

Sexta - пети клас
Quinta - шести клас
Quarta - седми клас
Tertia - осми клас
Untersekunda - девети клас
Obersekunda - десети клас
Unterprima - единадесети клас
Oberprima - дванадесети клас

Системата на средното образование в Германия включва три вида училища:

  • Gymnasium (завършва с явяване на матура “Abitur”)
  • Realschule (завършва с изпит Mittlere Reife)
  • Hauptschule

В Gymnasium учениците могат да избират между 6 типа учебни програми. Социални науки, Математически науки, икономически науки, Музика, Нови езици. Всяка гимназия предлага една или две от тези програми. Някои от частните училища, предлагат и обучение по програмата International Baccalaureat. Gymnasium - води до получаването на диплома за завършено средно образование – Abitur след полагане на матура, която дава възможност за продължаване на образованието в университет или друг тип висше учебно заведение.

Realschule - води до получаването на свидетелство, което позволява да се продължи образованието в професионално училище, общо-образователно училище или в гимназия – Gymnasium.

Hauptschule - води до получаването на свидетелство, което позволява да се продължи обучението в професионално училище до 18 години.

Учебната Година в Германия се провежда по различно време в отделните провинции. Най-рано започва учебната година в областта Нордрайн-Вестфален - в началото на август. В останалите провинции в Германия учебната година започва между 1 и 30 септември и завършва около 30 юли. Задължителните предмети зависят от учебната програма, която е записал ученикът. В областта социални науки се изучава предимно химия, биология и др., в областта нови езици се изучават 3 западни езика между които английски или френски и латински. Математическата, икономическата и музикалната програми се доближават до тези в аналогичните специализирани гимназия в България.

Ако имате въпроси, които не са засегнати тук не се двоумете да ги зададете на нашите консултанти за обучение в Германия. Placement support „Apply in Germany”

 

Висше образование в Германия

Видове институции
Висше образование в Германия се предлагат в три вида висши учебни заведения (Hochschulen).

Изследователски Университетите (Universitäten)
(Universitäten) включително и различните видове специализирани институции, обхващат целия спектър от академични науки и дисциплини. Немска традиция е, университети също да са институционални центрове за научните изследвания, по тази причина, напредналите стадии на обучение в тях са силно теоретично ориентирани.

Университети за приложни науки (Fachhochschulen)
Програмите в Университети за приложни науки са фокусирани на технически дисциплини като инженерни специалности, дисциплини свързани с бизнес изследвания, социална работа и в областта на дизайна. Насоката на университети за приложни науки предполага определена приложна ориентираност и обучение от професионален характер.Програмите включват един или два семестъра на контролиран стаж в сферата на промишлеността, големи компании или други свързани с обучението институции.

Колежи за Изкуство и Музика (Kunst / Musikhochschulen)
предлагат подготовка за артистични кариери в изобразителното изкуство, сценичните изкуства и музиката. Също така и в такива области като режисура, филмово изкуство, дизайн, архитектура, медии и комуникация. Висшите учебни заведения са държавни или признати от държавата институции.

Ако имате въпроси, които не са засегнати тук не се двоумете да ги зададете на нашите консултанти за обучение в Германия. Placement support „Apply in Germany”


Изпрати на приятел