Freie Universität Berlin

изпрати на приятел           принтирай
Град Берлин
Област Берлин
Държава Германия
Вид Университет
Език на обучение Английски език, Немски език, Финансиране държавно Адрес Kaiserswerther Str. 16-18 14195 Berlin
study-in-germany.bg използва системата на РОДИНА – България - официален представител на учебното заведение за страната. При нас може да подадете документи за кандидатстване в това учебното заведение.

Училище

Freie Universität Berlin (Free University of Berlin) е най-големият университет намиращ се на територията на германската столица Берлин. Той осъществява впечатляваща по мащаб научноизследователска дейност и предлага висококачествени бакалавърски, магистърски и други видове специализации на кандидат-студентите от целия свят в най-широки области на академичното знание като: хуманитаристика, социални науки, здравеопазване, естествени науки и много други. Свободният университет Берлин е основан през годините на Студената война (1948 г.) в западната част на немската столица, която остава под контрола на правителството на ФРГ. Висшето учебно заведение е било създадено, защото Хумболтовият университет, по силата на териториалното разделение на града, се е намирал тогава на територията на ГДР и е било призвано да стане негов по-голям западногермански образователен аналог. Понастоящем в Freie Universität Berlin се обучават около 31 400 студенти от Германия и света от близо 5000 души висококвалифициран преподавателски и административен състав (в това число 422 професори, 1200 научни сътрудници и т.н.).

Свободният берлински университет се нарежда сред деветте немски топ-университети и е участник в инициативата на германското правителство наречена German Universities Excellence Initiative. В нейните рамки през последните години официалните държавни власти в страната на Гьоте успешно селектират най-добрите висши учебни заведения (или т.нар. German Ivy League). Freie Universität Berlin е известен и със своите престижни докторантски програми и научноизследователски инициативи, които се реализират в тясно сътрудничество с други именити берлински и германски университети в рамките на най-разнообразни интердисциплинарни академични клъстъри. Благодарение на цялостната си дейност, Свободният университет Берлин е признат и за един от водещите в области като изкуства, хуманитаристика и социални науки на Стария континент. Висшето учебно заведение редовно бива класирано на челни места и в най-различни национални и международни образователни рейтинги и класации. Freie Universität Berlin има статута на водещ германски академичен и научноизследователски център и благодарение на тясното си сътрудничество с осем много престижни немски изследователски централи, влизащи в рамките на институцията German Research Foundation (DFG). Също така 14 от неговите научни сътрудници са носители на наградата Gottfried Wilhelm Leibniz Prize връчвана традиционно от DFG. Този приз се счита в Германия за най-престижния в областта на научните постижения. Свободният университет Берлин съвместно с друго именито немско висше учебно заведение – Хумболтовия университет ръководи и един от най-добрите академични центрове за медицина в страната – висшето медицинско училище Charitе.

Freie Universität Berlin притежава модерен и разполагащ с всички необходими съвременни условия за един пълноценен студентски живот, кампус, който се намира в югозападната част на германската столица, в региона наречен Steglitz-Zehlendorf (район Далем). Първият корпус на висшето учебно заведение е бил изграден с даренията на един от основните му спонсори – американската фондация Форд (Henry Ford Building). И до ден днешен в горепосочения берлински район са разпръснати някои от основните университетски здания, в които са настанени различните образователни департаменти (общо 12 на брой). Така, например, една от най-старите сгради на висшето училище в Далем - Otto Hahn Building и до ден днешен е дом на факултета му по биохимия. Основният, най-голям университетски комплекс, е придобил популярност сред студентите и гражданите на Берлин под името „Старинните и сребърни постройки” (Rost- und Silberlaube). Този обширен академичен център се състои от редица свързани помежду си здания и структури. В самото ядро на въпросния красив университетски комплекс се намира новата сграда (артистично решена под формата на човешки мозък) на филологическата библиотека на Freie Universität Berlin, изградена по проект на известния британски архитект Лорд Норман Фостър.

Освен 12-те департамента, към Свободния университет Берлин функционират и множество други висши училища, научноизследователски центрове и т.н. Сред тях се нареждат Институтът за северноамерикански изследвания „Джон Фицджералд Кенеди”, Институтът за Източноевропейски изследвания, Институтът за латиноамерикански изследвания, висшето училище за литературни науки „Фридрих Шлегел”, Берлинското дипломантско училище за глобална политика, Берлинското дипломантско училище за транснационални науки (BTS), Университетският център за ислямски култури и общества, Висшето училище за регенеративна терапия Берлин-Бранденбург, Висшето дипломантско училище за северноамерикански науки, Висшето берлинско математическо училище, както и академичните интердисциплинарни центрове по античност, изкуства и естетика, динамика на екосистемите в Централна Азия, математическо моделиране, европейски езици (структура, развитие, сравнителен анализ – ZEUS), историческа антропология, Средновековие, Ренесанс и ранна модерност, научни изследвания в сферата на педагогиката и преподаването, по социална история на Средния Изток и т.н. Свободният Берлински университет е активен участник и в следните елитни научноизследователски и образователни клъстъри, съвместно с други именити германски висши учебни заведения и прочути научни институции – Езикът на емоциите, Формиране и трансформация на космоса и знанието в древните цивилизации и Лечение на неврологичните болести – в търсене на по-добри резултати при терапията на неврологичните заболявания. Freie Universität Berlin има и много красива Ботаническа градина, както и под неговата шапка функционира Берлинският ботанически музей. На разположение на възпитаниците на висшето учебно заведение са и неговите специализирани академични и административни звена като богатата и модерна университетска библиотека, Центърът за академично консултиране, кариерно развитие и предоставяне на консултантски услуги, Центърът за продължаване на образованието, Центърът за спорт и възстановяване, Центърът по подпомагане на жените и за изследвания на пола, Компютърният център, Центърът по езици и т.н.

Свободният берлински университет развива и широкомащабна международна дейност. Още през 50-те години на миналия век Freie Universität Berlin установява тясно сътрудничество с доста от водещите висши учебни заведения в САЩ (в това число калифорнийските академични институции UC Berkeley, UCLA, Чикаго, Корнуел, Станфорд, Дюк, Принстън, Йейл и Колумбийския университет), както и с някои от лидерите в областта на европейското висше образование от типа на Кеймбридж, University College London и парижкия Еcole Normale Supеrieure. Берлинският свободен университет е и един от основателите на престижния глобален образователен център по изучаване на транснационално право Centre for Transnational Legal Studies със седалище Лондон. Немското висше учебно заведение предлага и програма за получаване на двойна академична степен по Обществена политика и мениджмънт съвместно с European business school, HEC Paris. Същевременно Freie Universität Berlin осъществява и множество програми и проекти заедно с редица висши училища от Източна Европа, Северна Америка, Близкия Изток и т.н. Понастоящем цялата тази интернационална дейност на университета се координира и направлява от специализирания му Център за международно сътрудничество (CIC), които се грижи и за пълноценната образователна и научноизследователска реализация на неговите възпитаници на всички континенти. В момента Берлинският свободен университет реализира около 130 престижни партньорства навсякъде по света и ежегодно в него идват на преподавателска и научна работа над 600 гостуващи лектори, научни сътрудници и консултанти и т.н. от целия свят. Успоредно с това Freie Universität Berlin е един от първите участници от страна на Германия в международни програми за образователен обмен от типа на Еразмус, Темпус, Фулбрайт и много други, както и в проектите с подобна насоченост на немската академична институция German Academic Exchange Service (DAAD). Свободният берлински университет има и множество чуждестранни филиали в редица страни и големи световни градове като Ню Йорк, Брюксел, Москва, Пекин, Делхи, Кайро и др. Всичко това носи допълнителни големи възможности за академичната и професионална реализация на възпитаниците му на всички континенти. В Freie Universität Berlin традиционно се обучават голям брой студенти от чужбина, защото още от самото му създаване, предлаганото от него висококачествено висше образование на световно ниво има подчертано международен фокус и исторически се базира на тясното сътрудничество на висшите учебни заведения от целия свободен, демократичен свят.

Програма

Най-големият берлински университет – Freie Universität Berlin (Free University of Berlin) предлага висококачествени бакалавърски, магистърски и други видове специализации на кандидат-студентите от целия свят в редица сфери на академичното знание. Всички програми, дипломи и сертификати на Свободния университет в Берлин са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските курсове в елитното германско висше учебно заведение е три години, а на магистратурите от една до две.

Образователният процес в Берлинския свободен университет се провежда в рамките на неговите 12 департамента – по биология, химия и фармация, по бизнес и икономика, по науки за земята, по история и културни науки, по право, по математика и компютърни науки, по медицина (под формата на висшето медицинско училище наречено Charitе - University Medicine Berlin, съвместен проект на Freie Universität Berlin и Хумболтовия университет), по педагогика и психология, по философия и хуманитаристика, по физика, по политически и социални науки и по ветеринарна медицина. Към Free University of Berlin също така функционират и редица разнообразни допълнителни, профилирани академични звена и научноизследователски институти.

В рамките на Берлинския свободен университет на чуждестранните студенти се предлагат и магистърски програми, които се преподават изцяло на английски език. Това са специализациите по биохимия, биоинформатика, химия, източноевропейски филологии, английска филология – литература, език и култура, околна среда и науки за земята, европейски и международен бизнес, конкуренция и регулаторно право, здравеопазване и общество – международни изследвания на пола в Берлин, международна ветеринарна медицина с допълнителен специализиран профил, международно здравеопазване, международни връзки, математика, неврология, молекулярна медицина, северноамериканска филология, физика, полимери, международна ветеринарна медицина с профил ветеринарство и обществено здраве, социална, когнитивна и афективна неврология, социология с профил европейски общества, визуална и медийна антропология и т.н.

В бакалавърските програми в рамките на Free University of Berlin се включват и т.нар. общи курсове за придобиване на професионални умения от типа Allgemeine Berufsvorbereitung, ABV. Те са специализирани и приоритетно ориентирани към пълноценната бъдеща кариерна реализация на възпитаниците на висшето учебно заведение. Въпросните курсове са с подчертано практическа насоченост и целта им е да повишат конкурентоспособността на випускниците на университета на международния пазар на труда, като се вземат под внимание неговите конкретни съвременни изисквания. Успоредно с това този важен образователен сегмент на бакалавърските програми има и силно интердисциплинарен характер, като студентите имат възможност да придобият базисни или по-специализирани знания и умения в области и дисциплини, които са близки или свързани с пряката сфера на тяхното обучение. Също така възпитаниците на Freie Universität Berlin могат да запишат курсове по чужди езици, информационни технологии, изследвания на пола, организационни и медийни умения, по развиване на колективните си, социални и комуникационни такива и много други.

Образователният процес в рамките на Берлинския свободен университет се базира на модерната Европейска система за трансфер на кредити. Така, например, курсовете от типа Allgemeine Berufsvorbereitung, ABV за придобиване на общи професионални умения носят на студентите общо 30 кредита. Те се прибавят към 150-те, които се вземат от посещенията на основните лекции и занятия. За да получи даден студент своята бакалавърска диплома от берлинското висше учебно заведение, трябва общо да е натрупал 180 кредита.
Учебната година в елитния германски университет Freie Universität Berlin (Free University of Berlin) се провежда в рамките на два семестъра – есенен и пролетен. Паралелно с главните специализации и програми на най-голямото в Берлин висше учебно заведение студентите му могат да запишат и множество допълнителни курсове, насочени към повишаването на техните лингвистични, обществени, образователни, академични и професионални компетенции и квалификации, които имат възможност да посещават включително по време на лятната ваканция. Всички програми, дипломи и сертификати на Берлинския свободен университет са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

Спорт

Възпитаниците на Freie Universität Berlin (Free University of Berlin) имат възможност активно или за удоволствие, разтоварване и пълноценно прекарване на свободното време да упражняват най-разнообразна по вид спортна и физическа дейност. Това става с помощта на модерните съоръжения на Спортния център към висшето учебно заведение, както и в рамките на редица други зали и комплекси в Берлин, с чиито собственици администрацията на висшето учебно заведение е сключила споразумения за ползване на услугите им от страна на студентите на преференциални цени. Обучаващите се в Берлинския свободен университет имат възможност да се занимават със спортна и физическа дейност от типа на: аеробика, американски футбол, техники за анти-стрес и релаксация, бадминтон, балет, баскетбол, футбол, плажен футбол, плажен волейбол, стрелба с лък, бокс, капоейра, фехтовка, флорбол, голф, хандбал, хокей, пързаляне с кънки, класически, джаз и модерни танци, кендо, кану, фитнес, спортно катерене, масаж, лека атлетика, конна езда, пилатес, моторни лодки, салса, таекуондо, волейбол, уиндсърф, йога и много други. Ръководството на Freie Universität Berlin организира през учебната година и множество разнообразни спортни състезания и турнири с общонационално и чуждестранно студентско представително участие. Администрацията на берлинското висше учебно заведение регулярно организира за учащите се и екскурзии до различни знакови туристически и културно-исторически забележителности, както и до известни градове, места и региони в цяла Германия и чужбина.

Град

Немската столица Берлин е един от най-знаковите и световноизвестни европейски градове, заедно с Париж и Лондон. Това е и най-големият по територия и брой на жителите си град в Германия. Територията му е 891,85 кв. км., а населението му наброява около 3 480 000 души. След британската столица Лондон той е втори по население и пети по площ град в рамките на Европейския съюз. Берлин е и една от шестнадесетте федерални провинции влизащи в състава на Германия. Градът е разположен край реките Шпрее (наричан е заради значението си Атина на Шпрее) и Хафел. Вътрешно той се дели на 12 големи градски района. Берлин е разположен в източната част на Германия, на около 70 седемдесет километра от немско-полската граница. В качеството си на самостоятелна германска провинция, той е ограден отвсякъде от друго подобно федерално образувание – Бранденбург. Историческият център на града се намира в низината на река Шпрее, между двата известни местни хълма – Барним и Телтов. На последните е разположена и значителна част от самата градска част на днешен Берлин. На хълма Барним се намират административните окръзи Райникендорф, Панков, Лихтенберг и Марцан-Хелерсдорф, а на Телтов - Шарлотенбург-Вилмерсдорф, Щеглиц-Целендорф, Темпелхоф-Шьонеберг и Нойкьолн. Като цяло градът е разположен в зоната на умерения климат. Средните годишни температури в него са от порядъка на плюс 9-10 градуса. Най-топлите месеци в Берлин са юни, юли и август, когато средно е около плюс 18-19 градуса, а през зимата температурите падат най-често до стойности леко по-високи от нулата.Градът е известен германски търговски център още от епохата на ранното Средновековие. Берлин се е образувал през 13-14 век след обединяването на две съществували дотогава населени места, едното от които е носело същото наименование, а другото се е наричало Кьолн. От 15 век градът е столица на Бранденбургското курфюрство, а после и на Германската империя. Най-драматичният момент от дългата история на това знаково европейско населено място е разделянето му на източна и западна част по времето на Студената война посредством прочутата Берлинска стена, превърнала се в универсален, общочовешки символ на нехуманността. Падането на същата ознаменува и краят на тоталитарните режими в Източната част на Европа и е може би най-важното събитие в следвоенната история на Стария континент. След обединението на ГДР и ФРГ Берлин отново се превръща в столица на нова Германия, която понастоящем е една от водещите и най-силни държави в Европейския съюз и света. През последното десетилетие на миналия век постепенно в града биват преместени от Бон и централите на почти всички по-основни немски официални административни и управленчески институции. Днешен Берлин е крупен световен културен център и европейски транспортен възел – един от най-посещаваните градове на Стария континент. Неговите университети, научноизследователски центрове и музеи са известни в целия свят. В града живеят и работят множество емигранти, което създава в него една уникална мултикултурна и космополитна атмосфера на един истински модерен мегаполис. Берлин е известен и с това, че негови жители са много хора на изкуството, дошли от всички краища на планетата. Градът същевременно е и голям икономически и финансов център не само в Германия, но и в рамките на Европейския съюз като цяло. Водещи отрасли на локалната индустриална среда са радиоелектронната промишленост, машиностроенето, транспортното строителство и т.н. Берлин е и важен търговски център, както и знаково място на провеждане на крупни международни панаири, изложения и други подобни известни икономически, културни и обществени събития. Понастоящем около 80 на сто от берлинските компании работят в сферата на услугите, а някои от световноизвестните корпорации с централи в това населено място са Siemens AG, Deutsche Bahn AG и много други.Берлин ежегодно се посещава от милиони туристи от целия свят, заради голямото си културно-историческо значение и многобройните си забележителности. Градът като цяло е запазил отделни черти от своята средновековна атмосфера и старинен архитектурен фонд. Много от знаковите му забележителности са изградени през 18-19 век като площадът Жандарменплатц, прочутата улица Унтер-ден-Линден (на която е разположен днешният централен кампус на Хумболтовия университет), както и множество барокови здания. Сред по-старинните забележителности в немската столица са Катедралата Света Мария, Берлинската катедрала, Операта, световноизвестните Бранденбургски врати, Червената сграда на общината, преустроеният през 1999 година Райхстаг, Дворецът Белво и много други. Особено много посещаван от туристите е и площада Брайтшайдплатц, където са съхранени и реставрирани руините на разрушената по време на войната църква на император Вилхелм. Сред берлинските забележителности от следвоенно време се нареждат обекти като кварталът Ханза построен по проект на международни архитекти, жилищният квартал на Олимпийския стадион (на прочутия архитект Льо Корбюзие, комплексът Карл Маркс Алее, Домът на радиото, сградата на Държавния съвет, центърът Конгресхале, Дворецът на републиката, промишленото изложение Интербау, зданието на Берлинската филхармония, Новата национална галерия от 1968 година и т.н. Най-известната визитна картичка на Берлин за туристите са Бранденбургските врати и Колоната на победата, както и градският символ на толерантността и откритостта между хората – прочутата берлинска мишка.Германската столица е известна и с многобройните си паркове и зелени площи, разположени основно в западната и югоизточната част на града. Всяка улица в Берлин е украсена с дървета и може да се каже, че населеното място е сред «най-зелените» урбанизирани региони на страната. Общо около 30 на сто от територията на града е заета от паркове, гори, реки, езера и канали. В самия градски център е разположен известният парк Тиргартен. Той е най-старият в немската столица и е на над 500 години. В непосредствена близост до него са зданията на правителството и парламента, а самият той се простира от Берлинския зоопарк до Бранденбургските врати. Друг голям градски парк е Трептов, създаден през 19 век. Много популярна след туристите е и Берлинската ботаническа градина намираща се в югозападната част на населеното място. В Берлин има и цели два отделни и големи зоопарка – Берлинската зоологическа градина и Фридрихсфелде. Първият е най-старият в Германия (1844 г.), а вторият е най-големият по големина в Европа и е създаден по времето на ГДР. Берлин е световноизвестен и като европейски град на музеите. Сред най-популярните такива в немската столица се нареждат: Островът на музеите в източната част на града, Музеят Боде на Унтер ден Линден, Старата национална галерия, Пергамският музей, западният Култфорум с неговата много богата колекция от европейска живопис и други интересни и разнообразни видове произведения на изкуството, Египетският музей, Музейните центрове Далема, включващи етноложки музей и Музей на индийското изкуство и т.н. Берлин е прочут и със своя мащабен културен живот. В него има истинско пъстроцветно множество от галерии, музикални сцени, театри, кинокомплекси и т.н. Сред най-известните културни институции на германската столица се нареждат: Немската опера, Берлинската държавна опера, Комише Опер, Театърът Шилер, Театърът Курфюрстендаме, Берлинският музикален ансамбъл, Берлинският драматичен театър, Фридрихщадпалас, Народният театър, театърът Метропол и много други, както и прочутият Берлински филхармоничен оркестър, който е бил дирижиран в миналото от музикални колоси като Вилхелм Фуртвенглер и Херберт фон Караян.Сред останалите забележителности и знакови места на немската столица се нареждат – традиционно любимото място за отдих на берлинчани – плажът на езерото Ванзе, намиращ се на половин час път от центъра на града, най-голямата гора разположена на неговата територия – прочутия Грюневалдски лес, който преминава през един берлински квартал изграден още по времето на Бисмарк и край няколко езера водещи началото си от ледниковия период – Халензе, Кьонигсзе, Дианазе и Хундекелзе (той също е особено предпочитан район за по-здравословно прекарване на свободното време на местните граждани). Берлин има и отлично изградена, изключително модерна, разнообразна и пъстра транспортна инфраструктура. Самият град представлява важен германски център в това отношение, като мрежа от канали го съединява с реките Елба и Одер. Общо пътищата в Берлин са с дължина 5334 километра (включително 66 км. магистрали) и в населеното място има цели 979 моста. Германската столица притежава и две летища – Тегел и Шьонефелд. Други важни транспортни съоръжения в града са известното в целия свят Берлинско метро (най-старото в страната, открито през 1902 година), Берлинската градска електрическа железница, системата от трамвайни линии – една от най-старите и големи в света и т.н. Същевременно доста голям брой берлинчани предпочитат да се придвижват в града на колела и за тях е изградена отлична, модерна мрежа от специални и разнообразни по вид велосипедни алеи.Берлин е и влиятелен център на германското и европейско висше образование. Неговите университети и други видове висши учебни заведения са сред най-престижните в страната на Гьоте и на Стария континент. Сред най-известните от тях се нареждат – Хумболтовия университет, Берлинският технически университет, Берлинският университет по изкуствата, Свободният университет и т.н. Германската столица е и мощен център на научноизследователския живот в страната. Някои от най-важните и знакови нейни научни институции са Германската академия на науките, Обществото Макс Планк, Институтът за ядрени изследвания Ото Хан и много други. Берлин след обединението на ГДР и ФРГ традиционно привлича студенти от целия свят, в качеството си на една от най-модерните и високоразвити световни и европейски столици. Поради това може да се каже, че той освен всичко останало е и един истински университетски град, като общо броят на обучаващите се в неговите престижни висши учебни заведения, идващи от цяла Германия и чужбина, е 140 хиляди души.

Специалности

Кандидатсване

Настаняване

Видове настаняване

-Общежитие
-Частни квартири
-Апартаменти
-Хостели
-Свободен наем
-Студентска къща

Описание

Администрацията на Freie Universität Berlin активно помага на студентите идващи от чужбина по въпросите на тяхното удобно и функционално битово устройване с помощта на няколко организации и агенции. Основната от тези независими институции е Studentenwerk Berlin, която стопанисва 36 студентски общежития на територията на германската столица. Берлинският свободен университет на практика играе единствено ролята на посредник между учащите се и въпросната организация. Studentenwerk Berlin предлага основно обзаведени и просторни индивидуални стаи в рамките на колективно наети студентски апартаменти с общи помещения от типа на баня, кухня, хол и т.н. Цените на наемите варират от 175 до 310 евро в зависимост от размера на помещенията, допълнителните услуги, които се предлагат към тях и др. Друга организация, с която Свободният берлински университет работи е Arwobau GmbH. Тя предлага на чуждестранните студенти апартаменти намиращи се в берлинските райони Celsiusstraße и Klüberstraße. Въпросните апартаменти са модерно и функционално обзаведени. Те имат кухни в американски стил, цветни телевизори, кухненско и спално обзавеждане, перални, кафе-машини и т.н. Цената на подобен вид настаняване е от 386 до 418 евро. Последната от основните организации, с които Freie Universität Berlin работи в тясно сътрудничество по въпросите на студентското настаняване, е Studentendorf Schlachtensee eG. Студентендорф е комплекс, състоящ се от 28 модерни здания, тип резиденции, които се намират в района Wasgenstraße. Оттам до основните корпуси на висшето учебно заведение има около половин час път с берлинския обществен транспорт. В този комплекс се предлагат главно апартаменти, състоящи се от шест напълно обзаведени индивидуални стаи, с общи помещения като баня, хол, кухня и т.н. Наемът за подобен вид настаняване е от порядъка на 232 – 272 евро месечно. За студентите, които имат желание сами да си намерят подходящо битово устройване в рамките на германската столица Берлин, администрацията на висшето учебно заведение е публикувало на сайта подробен списък на най-надеждните агенции, институции, сайтове и т.н., които могат да им бъдат от полза в процеса на тяхното търсене.

Други университети в Германия

СнимкиУчебно заведениеГрадОбластФинансиране
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg - Regensburg University of Applied Sciences Регенсбург Бавария държавно
Hochschule für Musik und Theater Rostock - Rostock University of Music and Theatre Рощок Мекленбург Предна Померания държавно
Sigmund Freud PrivatUniversität Berlin - SFU Berlin Берлин Берлин частно
HAWK Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen - HAWK University of Applied Sciences and Arts Гьотинген Долна Саксония държавно
Universität Ulm - University of Ulm Улм Баден-Вюртемберг държавно
Pädagogische Hochschule Karlsruhe - University of Education Karlsruhe Карлсруе Баден-Вюртемберг държавно
Universität zu Köln - University of Cologne Кьолн Северен Рейн Вестфалия държавно
Fachhochschule Potsdam - Potsdam University of Applied Sciences Потсдам Бранденбург държавно
Hochschule für Musik Karlsruhe - University of Music Karlsruhe Карлсруе Баден-Вюртемберг държавно
Hochschule für angewandte Wissenschaften München - Munich University of Applied Sciences Мюнхен Бавария държавно

Други университети в Берлин

СнимкиУчебно заведениеГрадОбластФинансиране
BSP Business School Berlin Potsdam - Hochschule für Management Берлин Берлин частно
International Psychoanalytic University Berlin – IPU Берлин Берлин частно
Touro College Berlin – TCB Берлин Берлин частно
BAU International University of Applied Sciences Берлин Берлин частно
bbw Hochschule - bbw University of Applied Sciences Берлин Берлин частно
Beuth Hochschule für Technik Berlin – Beuth University of Applied Sciences BHT Берлин Берлин държавно
Humboldt-Universität zu Berlin - Humboldt University of Berlin Берлин Берлин държавно
Quadriga Hochschule Berlin - Quadriga University of Applied Social Sciences Berlin Берлин Берлин частно
Freie Universität Berlin Берлин Берлин държавно
Hochschule für angewandtes Management Campus Berlin Берлин Берлин частно

Други университети в областта

СнимкиУчебно заведениеГрадОбластФинансиране
Charité – Universitätsmedizin Berlin - Charité - Medical University of Berlin Берлин Берлин държавно
Freie Universität Berlin Берлин Берлин държавно
ESCP Europe Campus Berlin Берлин Берлин частно
IB-Hochschule Berlin - IB University of Applied Social Sciences Berlin Берлин Берлин частно
German open Business School - GoBS Hochschule für Wirtschaft und Verwaltung Берлин Берлин частно
Quadriga Hochschule Berlin - Quadriga University of Applied Social Sciences Berlin Берлин Берлин частно
EBC Hochschule - EBC University of Applied Sciences Берлин Берлин частно
Steinbeis-Hochschule Berlin - Steinbeis University Берлин Берлин частно
GA Hochschule der digitalen Gesellschaft - GA Hochschule Берлин Берлин частно
BEST-Sabel-Hochschule Berlin - BEST-Sabel University of Applied Sciences Берлин Берлин частно