Humboldt-Universität zu Berlin - Humboldt University of Berlin

изпрати на приятел           принтирай
Град Берлин
Област Берлин
Държава Германия
Вид Университет
Език на обучение Английски език, Немски език, Финансиране държавно Адрес Humboldt-Universität zu Berlin Unter den Linden 6 D-10099 Berlin
study-in-germany.bg използва системата на РОДИНА – България - официален представител на учебното заведение за страната. При нас може да подадете документи за кандидатстване в това учебното заведение.

Училище

Humboldt-Universität zu Berlin (Humboldt University of Berlin) е най-старият университет в германската столица Берлин. Той е основан през 1810 година и през дългогодишната му история в него са се обучавали или са преподавали множество изтъкнати немски и чуждестранни учени, философи, дейци на културата и изкуството, политици и т.н. (включително и около 40 лауреати на Нобелова награда в различни области). Понастоящем в Хумболтовия университет учат повече от 28 300 студенти от всички континенти, за които се грижат 5400 души висококвалифициран преподавателски и друг академичен състав. Humboldt University of Berlin предлага отлични бакалавърски, магистърски и докторантски специализации на кандидат-студентите от целия свят в разнообразни сфери на университетското знание като: право, земеделски науки, математика, биология, химия, физика, компютърни науки, география, психология, етнология, медицина, история, литературознание, лингвистика, най-различни видове филологии, социални науки, библиотекарство, информационни и комуникационни науки и технологии, изкуства, изследвания на пола, археология, спортни науки, педагогика, теология, икономика, бизнес администрация и много други. Humboldt-Universität zu Berlin е едно от най-популярните и престижни в световен мащаб германски висши учебни заведения.

Основният кампус на Хумболтовия университет е разположен в самото сърце на Берлин, в прочутия район Митте на известната улица Unter den Linden. Престижното висше учебно заведение има общо единадесет факултета, като основният (но далеч не единственият) акцент в предлаганото от него висококачествено висше образование на световно ниво пада върху хуманитарните науки и здравеопазването. Медицинският факултет на университета е уникално автономно академично звено, което е съвместно ръководено с Freie Universität Berlin. Той е един от най-добрите, модерните и високотехнологизираните в цяла Европа. Humboldt University of Berlin като цяло се счита от специалистите за един от водещите университети на Стария континент в редица области на академичното знание. Така, например, в рамките на престижната международна класация QS World University Rankings за миналата година той заема 132-о място в света и съответно 6-о за Германия (в световен мащаб също така е 27-и в сферата на изкуствата и хуманитаристиката, 186-и за инженерство и компютърни технологии, 65-и за естествени науки и биомедицина, 49-и за естествени науки, 59-и за социални науки и в областта на правото е осми в Европа и 35-и в света).

Към Humboldt-Universität zu Berlin функционират няколко много престижни институции с национално значение – Центърът за британски изследвания, Хумболтовият иновационен център и Музеят за естествена история. Humboldt University of Berlin отваря за пръв път врати през 1810 година, като първоначално в него е имало само факултети по право, теология, медицина и философия. Още от самото му основаване във висшето училище са преподавали най-видните немски умове на епохата (традиция, която се е запазила до годините на Втората световна война и в наши дни има тенденция да бъде продължена). С Хумболтовия университет е свързана житейската съдба и научната/преподавателска кариера на имена от ранга на: Йохан Готлиб Фихте, Фридрих Шлайермахер, Хегел, Шелинг, Шопенхауер, Валтер Бенямин, Алберт Айнщайн, Макс Планк, Хайне, Карл Маркс, Фридрих Енгелс, Алфред Дьоблин, бащата на структурализма Фердинанд дьо Сосюр, Ото фон Бисмарк, Карл Либкнехт и много други, между които и множество нобелисти. От създаването си до Втората световна война Humboldt-Universität zu Berlin е бил считан за истински еталон и водещ модел в сферата на европейското висше образование, като по негов образец са били основавани редица други университети на Стария континент. В наши дни берлинския Humboldt University отново е лидер в областта на висшето обучение в Германия и с традиционно отличните качества на своите разнообразни програми се радва на огромния интерес от страна на кандидат-студентите от целия свят.

Humboldt-Universität zu Berlin има два основни много модерни и разполагащи с всички условия за един пълноценен, съвременен студентски живот, кампуси. Главният от тях е интегрална част от градския център на Берлин. На неговата територия се намира и красивата историческа сграда на бившия дворец на принц Хайнрих. Този кампус се посещава ежегодно от множество туристи от целия свят, заради своето голямо и знаково архитектурно и културно-историческо значение. В този корпус на Хумболтовия университет са разположени факултетите по изкуства и хуманитаристика, право, икономика и бизнес науки и по теология. От своя страна факултетите по точни науки се намират в т.нар. Campus Nord на висшето учебно заведение, а математиката и естествените науки са в рамките на високотехнологизирания Campus Adlershof. Campus Nord е разположен в непосредствена близост до висшето медицинско училище към учебното заведение наречено Charité. Не на последно място, Humboldt-Universität zu Berlin дава много широки възможности за международна реализация на своите възпитаници, защото членува в редица интернационални академични организации, обединяващи едни от най-престижните висши учебни заведения в Европа и света.

Програма

Един от най-известните, големи и престижни германски университети Humboldt-Universität zu Berlin (Humboldt University of Berlin) предлага отлични бакалавърски и магистърски програми на кандидат-студентите от целия свят в най-разнообразни сфери на академичното знание. Всички специализации, сертификати и дипломи на берлинския Хумболтов университет са изцяло адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските програми в прочутото висше учебно заведение от германската столица е 3-4 години, а на магистратурите – 1-2 г.

Humboldt University of Berlin предлага своите висококачествени специалности в рамките на единадесетте си факултета – по право, по земеделски науки и градински култури, първия факултет по математика и естествени науки (биология, химия, физика), втория факултет по математика и естествени науки (география, компютърни науки, математика и психология), висшето медицинско училище - Charite - Berlin University Medicine, първия факултет по философия (философия, история, европейска етнология плюс Департамент по библиотекознание и информационни науки), втория факултет по философия (литература, лингвистика, скандинавски филологии, романски литератури, английска и американска филология, славянски филологии и класическа филология), третият факултет по философия (социални науки, културни науки и изкуства, азиатски и африкански филологии плюс археология и изследвания на пола), по теология и факултета по икономика и бизнес администрация.

Бакалавърските програми на Хумболтовия университет са основно тригодишни и се състоят от общо шест отделни семестъра. Този вид курсове носят на студентите 180 точки по Европейската кредитна система. Учащите се, освен основните занятия, още посещават и допълнителни такива, насочени към повишаването на техните професионални компетенции и квалификации. Бакалавърските специализации на висшето учебно заведение биват два вида – единични и комбинирани. Единичните програми на университета съдържат занятия по основната изучвана област на академичното знание, в съчетание с още една дисциплина плюс практическа, професионална подготовка. Подобни бакалавърски специализации Humboldt University of Berlin предлага на кандидат-студентите в сфери като: класическа китайска филология, общ курс по естествени науки, бизнес науки, земеделски науки, археология и културни науки, бизнес администрация, биология, биофизика, химия, градинарство, география, компютърни науки, математика, физика, психология, рехабилитация, регионални изследвания (Азия и Африка), скандинавистика и северноевропейски филологии, социални науки, спортни науки, икономика и т.н. Някои подобни единични бакалавърски програми са направени така, че допълнително изучаваната от студентите дисциплина да не е свободно избираема от тях, а е под формата на задължителна.

На същия принцип висшето учебно заведение предлага и своите комбинирани специализации за бакалаври в области като: американска филология, библиотекознание и информационни науки, химия, биология, науки изследващи проблематиката свързана с глухотата (Deaf Studies), немска филология, немско литературознание, английска филология, педагогика, европейска етнология, протестантска теология, френска филология, география, немска лингвистка, история, историческа лингвистика, древногръцка филология, компютърни науки, италианска филология, културни науки, история на изкуството и образността, земеделски науки и градински култури, латинска филология, математика, музика и медийни науки, музикология, философия, рехабилитационни науки, руска филология, скандинавистика и северноевропейски науки, славянски езици и литератури, испанска филология, спортни науки, унгарска литература и култура и преподавателска дейност в сферата на бизнеса и икономиката (с основен икономически профил). Накрая на своето обучение випускниците на Хумболтовия университет получават бакалавърските степени B.A. и B.Sc. Берлинското висше учебно заведение предлага и престижни магистърски специализации на вече завършилите бакалаври от целия свят. След завършването на същите студентите получават академичните степени M.A., M.SC.или M.Ed.

Структурата на магистратурите на Humboldt University of Berlin е почти идентична с тази на бакалавърските му програми. Като цяло обучението за магистри в рамките на висшето училище е базирано върху предлагането на едно отлично балансирано съчетание между преподаване на по-задълбочени теоретични знания в дадена сфера и получаването на чудесна професионална подготовка. В края на магистърските си специализации студентите на университета изготвят дипломни работи, с които се дипломират. Интересна особеност на магистратурите на Хумболтовия университет е обстоятелството, че те могат да бъдат записани и от учащи се, които още не са завършили своя пълен бакалавърски курс на обучение (но за кандидатстващите има условие те да са получили най-малко 150 точки по Европейската кредитна система, както и поне да са се регистрирали за своя финален изпит в друго или същото висше учебно заведение - ако даден кандидат изпълни тези изисквания, той се записва предварително за първия семестър в желаната от него магистърска програма, като има срок до края му да уреди напълно формалностите по получаването на бакалавърската си степен).
Учебната година в Humboldt-Universität zu Berlin (Humboldt University of Berlin) се провежда в рамките на два семестъра – есенен и пролетен. Успоредно с главните специализации и програми на берлинското висше учебно заведение студентите му имат възможност да запишат и множество допълнителни курсове, насочени към повишаването на техните лингвистични, обществени, образователни, академични и професионални компетенции и квалификации, които могат да посещават включително по време на лятната ваканция. Всички програми, дипломи и сертификати на Хумболтовия университет са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

Спорт

Студентите на Humboldt-Universität zu Berlin (Humboldt University of Berlin) имат възможност по време на учебната година и ваканциите по-активно или само за удоволствие, разтоварване и по-пълноценно прекарване на свободното време да упражняват най-различна по вид спортна дейност. Това става с помощта на модерните спортни съоръжения на висшето учебно заведение или в рамките на различни берлински комплекси, зали и центрове, с чиито собственици ръководството на Хумболтовия университет е сключило споразумения за използването на услугите им на преференциални цени. Възпитаниците на Humboldt University of Berlin могат да упражняват спортове и физически активности от типа на: аеробика, класически и модерни танци, айкидо, аквафитнес, бадминтон, балет, баскетбол, футбол, футбол в зала, плажен футбол, бодибилдинг, бокс, капоейра, фризби, хандбал, жиу жицу, джогинг, кикбокс, карате, кегли, кану каяк, лодки, йога, паркур, пилатес, спортна гимнастика, лечебна гимнастика, ръгби, шах, шиацу, таекуондо, тенис на корт, тенис в зала, волейбол, уиндсърф и много други. Администрацията на Humboldt-Universität zu Berlin редовно организира и турнири по тези и други видове спортове с общонационално и чуждестранно студентско участие, както и разнообразни интересни екскурзии до градове, региони и културно-исторически и туристически забележителности в цяла Германия и чужбина.

Град

Немската столица Берлин е един от най-знаковите и световноизвестни европейски градове, заедно с Париж и Лондон. Това е и най-големият по територия и брой на жителите си град в Германия. Територията му е 891,85 кв. км., а населението му наброява около 3 480 000 души. След британската столица Лондон той е втори по население и пети по площ град в рамките на Европейския съюз. Берлин е и една от шестнадесетте федерални провинции влизащи в състава на Германия. Градът е разположен край реките Шпрее (наричан е заради значението си Атина на Шпрее) и Хафел. Вътрешно той се дели на 12 големи градски района. Берлин е разположен в източната част на Германия, на около 70 седемдесет километра от немско-полската граница. В качеството си на самостоятелна германска провинция, той е ограден отвсякъде от друго подобно федерално образувание – Бранденбург. Историческият център на града се намира в низината на река Шпрее, между двата известни местни хълма – Барним и Телтов. На последните е разположена и значителна част от самата градска част на днешен Берлин. На хълма Барним се намират административните окръзи Райникендорф, Панков, Лихтенберг и Марцан-Хелерсдорф, а на Телтов - Шарлотенбург-Вилмерсдорф, Щеглиц-Целендорф, Темпелхоф-Шьонеберг и Нойкьолн. Като цяло градът е разположен в зоната на умерения климат. Средните годишни температури в него са от порядъка на плюс 9-10 градуса. Най-топлите месеци в Берлин са юни, юли и август, когато средно е около плюс 18-19 градуса, а през зимата температурите падат най-често до стойности леко по-високи от нулата.Градът е известен германски търговски център още от епохата на ранното Средновековие. Берлин се е образувал през 13-14 век след обединяването на две съществували дотогава населени места, едното от които е носело същото наименование, а другото се е наричало Кьолн. От 15 век градът е столица на Бранденбургското курфюрство, а после и на Германската империя. Най-драматичният момент от дългата история на това знаково европейско населено място е разделянето му на източна и западна част по времето на Студената война посредством прочутата Берлинска стена, превърнала се в универсален, общочовешки символ на нехуманността. Падането на същата ознаменува и краят на тоталитарните режими в Източната част на Европа и е може би най-важното събитие в следвоенната история на Стария континент. След обединението на ГДР и ФРГ Берлин отново се превръща в столица на нова Германия, която понастоящем е една от водещите и най-силни държави в Европейския съюз и света. През последното десетилетие на миналия век постепенно в града биват преместени от Бон и централите на почти всички по-основни немски официални административни и управленчески институции. Днешен Берлин е крупен световен културен център и европейски транспортен възел – един от най-посещаваните градове на Стария континент. Неговите университети, научноизследователски центрове и музеи са известни в целия свят. В града живеят и работят множество емигранти, което създава в него една уникална мултикултурна и космополитна атмосфера на един истински модерен мегаполис. Берлин е известен и с това, че негови жители са много хора на изкуството, дошли от всички краища на планетата. Градът същевременно е и голям икономически и финансов център не само в Германия, но и в рамките на Европейския съюз като цяло. Водещи отрасли на локалната индустриална среда са радиоелектронната промишленост, машиностроенето, транспортното строителство и т.н. Берлин е и важен търговски център, както и знаково място на провеждане на крупни международни панаири, изложения и други подобни известни икономически, културни и обществени събития. Понастоящем около 80 на сто от берлинските компании работят в сферата на услугите, а някои от световноизвестните корпорации с централи в това населено място са Siemens AG, Deutsche Bahn AG и много други.Берлин ежегодно се посещава от милиони туристи от целия свят, заради голямото си културно-историческо значение и многобройните си забележителности. Градът като цяло е запазил отделни черти от своята средновековна атмосфера и старинен архитектурен фонд. Много от знаковите му забележителности са изградени през 18-19 век като площадът Жандарменплатц, прочутата улица Унтер-ден-Линден (на която е разположен днешният централен кампус на Хумболтовия университет), както и множество барокови здания. Сред по-старинните забележителности в немската столица са Катедралата Света Мария, Берлинската катедрала, Операта, световноизвестните Бранденбургски врати, Червената сграда на общината, преустроеният през 1999 година Райхстаг, Дворецът Белво и много други. Особено много посещаван от туристите е и площада Брайтшайдплатц, където са съхранени и реставрирани руините на разрушената по време на войната църква на император Вилхелм. Сред берлинските забележителности от следвоенно време се нареждат обекти като кварталът Ханза построен по проект на международни архитекти, жилищният квартал на Олимпийския стадион (на прочутия архитект Льо Корбюзие, комплексът Карл Маркс Алее, Домът на радиото, сградата на Държавния съвет, центърът Конгресхале, Дворецът на републиката, промишленото изложение Интербау, зданието на Берлинската филхармония, Новата национална галерия от 1968 година и т.н. Най-известната визитна картичка на Берлин за туристите са Бранденбургските врати и Колоната на победата, както и градският символ на толерантността и откритостта между хората – прочутата берлинска мишка.Германската столица е известна и с многобройните си паркове и зелени площи, разположени основно в западната и югоизточната част на града. Всяка улица в Берлин е украсена с дървета и може да се каже, че населеното място е сред «най-зелените» урбанизирани региони на страната. Общо около 30 на сто от територията на града е заета от паркове, гори, реки, езера и канали. В самия градски център е разположен известният парк Тиргартен. Той е най-старият в немската столица и е на над 500 години. В непосредствена близост до него са зданията на правителството и парламента, а самият той се простира от Берлинския зоопарк до Бранденбургските врати. Друг голям градски парк е Трептов, създаден през 19 век. Много популярна след туристите е и Берлинската ботаническа градина намираща се в югозападната част на населеното място. В Берлин има и цели два отделни и големи зоопарка – Берлинската зоологическа градина и Фридрихсфелде. Първият е най-старият в Германия (1844 г.), а вторият е най-големият по големина в Европа и е създаден по времето на ГДР. Берлин е световноизвестен и като европейски град на музеите. Сред най-популярните такива в немската столица се нареждат: Островът на музеите в източната част на града, Музеят Боде на Унтер ден Линден, Старата национална галерия, Пергамският музей, западният Култфорум с неговата много богата колекция от европейска живопис и други интересни и разнообразни видове произведения на изкуството, Египетският музей, Музейните центрове Далема, включващи етноложки музей и Музей на индийското изкуство и т.н. Берлин е прочут и със своя мащабен културен живот. В него има истинско пъстроцветно множество от галерии, музикални сцени, театри, кинокомплекси и т.н. Сред най-известните културни институции на германската столица се нареждат: Немската опера, Берлинската държавна опера, Комише Опер, Театърът Шилер, Театърът Курфюрстендаме, Берлинският музикален ансамбъл, Берлинският драматичен театър, Фридрихщадпалас, Народният театър, театърът Метропол и много други, както и прочутият Берлински филхармоничен оркестър, който е бил дирижиран в миналото от музикални колоси като Вилхелм Фуртвенглер и Херберт фон Караян.Сред останалите забележителности и знакови места на немската столица се нареждат – традиционно любимото място за отдих на берлинчани – плажът на езерото Ванзе, намиращ се на половин час път от центъра на града, най-голямата гора разположена на неговата територия – прочутия Грюневалдски лес, който преминава през един берлински квартал изграден още по времето на Бисмарк и край няколко езера водещи началото си от ледниковия период – Халензе, Кьонигсзе, Дианазе и Хундекелзе (той също е особено предпочитан район за по-здравословно прекарване на свободното време на местните граждани). Берлин има и отлично изградена, изключително модерна, разнообразна и пъстра транспортна инфраструктура. Самият град представлява важен германски център в това отношение, като мрежа от канали го съединява с реките Елба и Одер. Общо пътищата в Берлин са с дължина 5334 километра (включително 66 км. магистрали) и в населеното място има цели 979 моста. Германската столица притежава и две летища – Тегел и Шьонефелд. Други важни транспортни съоръжения в града са известното в целия свят Берлинско метро (най-старото в страната, открито през 1902 година), Берлинската градска електрическа железница, системата от трамвайни линии – една от най-старите и големи в света и т.н. Същевременно доста голям брой берлинчани предпочитат да се придвижват в града на колела и за тях е изградена отлична, модерна мрежа от специални и разнообразни по вид велосипедни алеи.Берлин е и влиятелен център на германското и европейско висше образование. Неговите университети и други видове висши учебни заведения са сред най-престижните в страната на Гьоте и на Стария континент. Сред най-известните от тях се нареждат – Хумболтовия университет, Берлинският технически университет, Берлинският университет по изкуствата, Свободният университет и т.н. Германската столица е и мощен център на научноизследователския живот в страната. Някои от най-важните и знакови нейни научни институции са Германската академия на науките, Обществото Макс Планк, Институтът за ядрени изследвания Ото Хан и много други. Берлин след обединението на ГДР и ФРГ традиционно привлича студенти от целия свят, в качеството си на една от най-модерните и високоразвити световни и европейски столици. Поради това може да се каже, че той освен всичко останало е и един истински университетски град, като общо броят на обучаващите се в неговите престижни висши учебни заведения, идващи от цяла Германия и чужбина, е 140 хиляди души.

Специалности

Кандидатсване

Настаняване

Видове настаняване

-Общежитие
-Частни квартири
-Апартаменти
-Хотел
-Хостели
-Свободен наем
-Студентска къща

Описание

Администрацията на Humboldt-Universität zu Berlin оказва активно съдействие на чуждестранните студенти по въпросите на тяхното удобно и функционално битово устройване на територията на германската столица и региона. Сътрудниците на висшето учебно заведение препоръчват, ако учащите се не са успели да си уредят квартира още преди пристигането си в града, да отидат, докато това стане, за няколко дни на хотел или в хостел, защото има такива, които предлагат доста приемливи цени. Хумболтовият университет работи по въпросите на студентското настаняване в тясно сътрудничество с локалната академична организация Studentenwerk (използването на услугите й влиза като цена в общата сума на семестриалната такса за обучение). Тази институция, която се грижи за нуждите на обучаващите се в почти всички берлински висши учебни заведения, осигурява най-вече удобно битово устройване в студентски къщи, които се намират в най-различни части на германската столица и предлагат различни цени и условия (от 150 до 300 евро месечно). Отделно организацията Studentenwerk издава и брошура, в която студентите имат възможност да получат изчерпателна информация за наличните други варианти за настаняване в Берлин свързани с колективно или индивидуално наети квартири – стаи, апартаменти с общи помещения и т.н. Чуждестранните възпитаници на Humboldt-Universität zu Berlin е най-добре веднага след пристигането си да влязат в пряк контакт с представителите на т.нар. Accommodation Management Services (Wohnheimverwaltungen) – специализиран отдел към Studentenwerk, който конкретно се занимава с въпросите на студентското битово устройване, като в германската столица той има няколко офиса, адресите на които могат да бъдат открити на сайта на Хумболтовия университет. На последния е качена и подробна база данни, за която се грижи Международният отдел на висшето училище с подробна и изчерпателна информация за различните други варианти за настаняване, съдържаща включително обяви качвани безплатно от местни студенти, собственици на квартири и др. На сайта на Humboldt University of Berlin има и много полезни указания, съвети и списък с адреси за онези учащи се, които искат да опитат самостоятелно да си намерят най-подходящия за тях вид битово устройване, без да прибягват до услугите на организацията Studentenwerk.

Други университети в Германия

СнимкиУчебно заведениеГрадОбластФинансиране
Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation - Macromedia University for Media and Communication Берлин Берлин частно
DPFA Hochschule Sachsen Цвикау Саксония частно
SRH Hochschule Berlin - SRH University Berlin Берлин Берлин частно
Hochschule Zittau/Görliz - Zittau/Görlitz University of Applied Sciences Цитау/Гьорлиц Саксония държавно
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald - University of Greifswald Грайфсвалд Мекленбург Предна Померания държавно
Julius-Maximilians-Universität Würzburg - University of Würzburg Вюрцбург Бавария държавно
Folkwang Universität der Künste - Folkwang University of the Arts Есен Северен Рейн Вестфалия държавно
Psychologische Hochschule Berlin - Psychological Institute in Berlin Берлин Берлин частно
Karlshochschule International University Карлсруе Баден-Вюртемберг частно
Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen - Catholic University of Applied Sciences NRW Мюнстер Северен Рейн Вестфалия частно

Други университети в Берлин

СнимкиУчебно заведениеГрадОбластФинансиране
European School of Management and Technology – ESMT Берлин Берлин частно
Universität der Künste Berlin - Berlin University of the Arts Берлин Берлин държавно
Bard College Berlin, A Liberal Arts University Берлин Берлин частно
Deutsche Universität für Weiterbildung - German University for Professional Studies Берлин Берлин частно
Beuth Hochschule für Technik Berlin – Beuth University of Applied Sciences BHT Берлин Берлин държавно
Centre international de formation europeenne – CIFE Берлин Берлин частно
German open Business School - GoBS Hochschule für Wirtschaft und Verwaltung Берлин Берлин частно
EBC Hochschule - EBC University of Applied Sciences Берлин Берлин частно
Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin - Catholic University of Applied Social Sciences Berlin Берлин Берлин частно
BAU International University of Applied Sciences Берлин Берлин частно

Други университети в областта

СнимкиУчебно заведениеГрадОбластФинансиране
Europäische Medien- und Business-Akademie - EMBA Берлин Берлин частно
BEST-Sabel-Hochschule Berlin - BEST-Sabel University of Applied Sciences Берлин Берлин частно
Alice-Salomon-Hochschule Berlin - The Alice Salomon University of Applied Sciences Берлин Берлин държавно
Touro College Berlin – TCB Берлин Берлин частно
Charité – Universitätsmedizin Berlin - Charité - Medical University of Berlin Берлин Берлин държавно
Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin Берлин Берлин държавно
Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften gemeinnützig - Akkon College of Human Sciences Берлин Берлин частно
BTK Hochschule für Gestaltung - BTK University of Applied Sciences Берлин Берлин частно
Evangelische Hochschule Berlin - Protestant University of Applied Sciences in Berlin Берлин Берлин частно
BAU International University of Applied Sciences Берлин Берлин частно