Университети в Германия

Университетите са основна форма на висше образование. В Германия има 102 университета, които са съсредоточени в обучението на методологични и теоретични знания. Изследванията и обучението се комбинират помежду си. Повечето висши учебни заведения се наричат университети, които предлагат цялата гама от академичните предмети. Като правило те включват право, изкуства, хуманитарни науки, културни науки и икономика/бизнес администрация, обучение на учители, с някои изключения като медицина.

Някои университети обръщат по-голямо внимание на технически/инженерн фокус и следователно се наричат технически университети или университети по технологии, където студентите могат дори да изучават изкуства, хуманитарни науки и социални науки.

В сравнение с повечето приложени и практически ориентирани Fachhochschulen, университетите придават голямо значение на основните или фундаментални изследвания. Колкото по-рано ориентацията и интерпретацията на тези изследвания бъде освободена от политически цели и външно контролирани интереси, толкова по-добре. Принципът на свобода на изследванията и обучението е високо ценен актив в Германските университети  - отговор на злоупотребата с научни експерименти и изследвания в немската най-нова история. Специализираните университети представляват специална институция във висшето обучение в Германия. Институциите, които са специализирани в една дисциплина включват Hannover Medical School (MHH), University of Lubeck (медицина), University of Veterinary Medicine Hannover, German Sport University и University of Administrative Sciences Speyer.

 

Преглед на всички университети в Германия

Изпрати на приятел