Fachhochschulen / Университети за Специализирани Науки

В Германия има 167 Fachhochschulen (FHs). Точният превод е "Университет за Специални Науки". Това наименование отразява точно същността на Fachhochschulen: те дават възможност на студентите да практикуват техните специалности и да се концентрират върху тях. Те са силно свързани с приложението им в трудовата сфера. Тези които учат в Fachhochschule имат по-добра подготовка от студентите завършили обикновен университет за позиции и задачи в специфични индустрии и различни работни области. FHs преди всичко предлагат специалности в сферата на технологията, бизнес, мениджмент, социални науки, медии и дизайн. От друга страна, тези които имат интерес да учат медицина, педагогика или право, няма да имат възможността да ги изучават в Fachhochschule.

Практическата насоченост и концентрация на студентите от Fachhochschulen е също отразено върху лекторите и професорите. Много от тях вече са придобили стаж в индустрията, бизнес и социалната работа. Това умение им дава възможност да осигуряват на студентите проникване в същността на процесите, методите на работа и в очакванията на компаниите или социалните и културни институции. Задължителните стажове (от студентите се изисква да завършат един или два практически семестъра) усъвършенстват предаването на знания и практика на студентите.

Преглед на всички Университети за Специализирани Науки

Изпрати на приятел