Дрезденският музей на транспорта (Verkehrsmuseum)

Адрес: Augustusstraße 1, 01067 Dresden, Germany

Дрезденският музей на транспорта (Verkehrsmuseum Dresden) е открит през 1956 година в Йоханеума – зданието, където се е помещавал бившият исторически музей в града. То е било построено през 1586-1591 г. и първоначално е служило за конюшня на саксонския курфюрст Кристиан Първи. В периода 1722-1731 г. под ръководството на архитекта Йохан фон Фюрстенхоф е бил надстроен втория етаж на сградата с двустранна „английска” стълба и от 1747 г. там се е намирала Галерията на старите майстори.

 

Новият живот на експозиционното пространство започва на 1 май 1952 година, когато са започнали преговорите на Дрезденският технически университет и Министерството на труда на ГДР за създаването на музей на транспортните средства. За основа на експозицията послужили експонатите на Саксонския музей на железопътния транспорт, складирани в зданието по времето на Втората световна война. Въпреки, че музейната сграда била силно повредена от бомбардировките на съюзниците, още през 1953 г. там били открити две малки изложби. Официалното откриване на Дрезденският музей на транспорта станало през 1956 г., въпреки че ремонтните и възстановителните работи продължили до 1968 г.

 

От началото на 90-те многократно се е поставял въпроса за разширяването на музея, защото само осем от над стоте експоната, който се намират под негово разпореждане, са изложени – исторически трамваи, различни видове стари вагони, локомотиви и т.н. В момента голяма част от музейните образци се намират в железопътното депо на Дрезден, а други са изложени на най-различни места. В тази връзка, през годините са били разглеждани варианти за откриването на филиали на музея в самия Дрезден, в Лайпциг или Хемниц, но финансови затруднения са осуетили тази идея. Понастоящем в Дрезденския музей на транспорта има шест постоянни експозиции – Железопътен транспорт, Трамваи, Автомобили, велосипеди и мотоциклети, Авиация, Воден транспорт и Модел на релсов път (мащаб 1:45, площ - 325 кв. метра, 26 локомотива, 115 вагона, 5 гари, 140 модели автомобили и др.)

 

В града на транспортния музей се намира и прочутият Дрезденски технически университет (Technische Universität Dresden, съкратено TUD). Той е едно от най-големите висши учебни заведения в провинция Саксония. По количество на студентите, Дрезденският технически университет е на първо място сред техническите университети в Германия. В него се обучават около 35 000 студенти и работят над 4000 служители и преподаватели.

 

Това висше техническо учебно заведение съществува в Дрезден под различни наименования вече над 200 години. Сегашното си име - Дрезденски технически университет то получава през 1961г. Висшето училище е един от най-старите технически ВУЗ-ове на територията на Германия. Дрезденският технически университет влиза и в TU9 – престижното обединение на най-големите технически висши учебни заведения в страната. В университета изучаваните специалности са разпределени в следните факултети: Математика и естествени науки (психология), Философски факултет (история, политически науки, науки за комуникацията), Филология, литература и култура, Педагогически науки, Юридически факултет, Икономически факултет, Факултет по информатика, Електро- и информационна техника, Машиностроителен факултет, Инженерностроителен факултет, Архитектурен факултет, Транспортен факултет „Фридрих Лист”, Факултет по горско, земеделско и водно стопанство (в Тарандт) и Медицински факултет „Карл Густав Карус”.


Видео информация за Дрезденският музей на транспорта (Verkehrsmuseum)Адрес в Google maps


View Larger Map

Изпрати на приятел