Берлинската стена (Berliner Mauer)

Адрес: Mühlenstraße 70-71, 10243 Berlin-Friedrichshain, Germany

Берлинската стена (Berliner Mauer) е може би най-яркият символ на Студената война. С името й са свързани, както трагични и радостни фундаментални исторически събития, така и редица произведения на поп-културата и сериозното изкуство. Тя просъществува в естествения си вид от 13 август 1961 до 9 ноември 1989, когато триумфално е съборена, като символ на отиващите си тоталитарни режими в Източна Европа и разединението между хората по света. По официални статистически данни, край стената са намерили смъртта си, при опит за бягство през годините, между 125 и 206 граждани на бившето ГДР. Докато е съществувала, Берлинската стена е разделяла германската столица на две  - Източна част и Западен Берлин.

 

 

От 1962 до 1975 година продължава укрепването и строителството на този исторически паметник. В окончателния си вариант стената е била изградена от 45 хиляди бетонни блокове 3,6 на 1,5 метра, със закръглен връх, за да бъдат затруднявани опитите за нейното преодоляване. В момента от стената се вижда само символично запазена част. Тя е място, на което много художници са изявили творческото си вдъхновение, има много графити с висока художествена стойност и т.н. Интересен факт е, че парчета от Берлинската стена бързо стават обект на световна търговия след разрушаването й. Част от нея се намира и в мемориал в София. Парчета от култовата стена има и в щабквартирата на ЦРУ, централата на Майкрософт, в различни изложбени зали, галерии и т.н.

 

В Берлин са съсредоточени много известни и престижни германски висши учебни заведения. Той е един от най-активните университетски градове на територията на Германия, с традиционно голям процент чуждестранни студенти – до 20 на сто. В Берлин се намира най-големият немски технически университет - Техническият университет в Берлин. В него има освен традиционните технически специалности и хуманитарни дисциплини, планиране, социални науки и т.н. Също много голям немски ВУЗ е и Свободният университет. Изучаваните дисциплини там са особено разнообразни – хуманитаристика, социални науки, медицина, естествознание и много други. В този университет се намират и основните германски научни институти за Северна Америка, Източна Европа и Латинска Америка.

 

Най-старият университет в Берлин е Хумболтовият. Той е известен с класическите си дисциплини, предлагайки и атрактивни, модерни специалности като африканистика, азиатски изследвания, източноевропейски филологии и най-съвременната специализация - Gender Studies (изследвания на пола). Германската столица Берлин, освен с историческата си стена, е прочут и с Университета си по изкуствата, където освен арт-специалности се изучават и различни научни дисциплини. Той има четири факултета – приложно изкуство, музика, скулптура и живопис. В немската столица има и няколко други престижни арт висши учебни заведения - висшето училище за музика “Ханс Айслер”, висшето училище за изкуство Берлин-Вайсензее и висшето  училище за театрално изкуство “Ернст Буш”.


Видео информация за Берлинската стена (Berliner Mauer)Адрес в Google maps


View Larger Map

Изпрати на приятел