Един от най-любопитните немски университети – участник в „Образование без граници”

15.03.2012

На започващото на 16 март най-голямо и престижно международно изложение за обучение в чужбина провеждано у нас - „Образование без граници” (16-18 март, НДК, София) отново ще дойде един от безспорно най-интересните университети в Германия - Europa-Universität Viadrina Frankfurt. Това е едно от най-компактните и малки висши учебни заведения в цялата страна и се намира на самата немско-полска граница, което обуславя фактът, че в него се обучават и множество млади хора от Полша. Университетът е разположен точно край река Одер и понастоящем зад стените му получават висококачествено образование към 5200 студенти (включително и хиляда поляци) от Германия и целия свят. Той се намира в град Франкфурт на Одер, в рамките на немската провинция Бранденбург и в него работят над 160 души висококвалифициран преподавателски състав.

 

Университетът Виадрина има многовековна история и богати академични и културни традиции. Той е основан още през далечната 1506 година от  бранденбургския курфюрст Йоахим Първи Нестор. Със своите солидни за времето си факултети по право, теология, философия и медицина, университетът се е радвал през средните векове на особено голям престиж в Германия и Европа, като випускниците му са били назначавани на традиционно високи постове в държавната администрация и църквата. През столетията Europa-Universität Viadrina Frankfurt е бил завършван от крупни фигури като братята Александър и Вилхелм фон Хумболт, философът Улрих фон Хютен, композиторът Карл Филип Емануел Бах, известният теолог и политически деец Томас Мюнцер, поетът Хайнрих фон Клайст и много други.

 

По време на своята дейност, в миналото Университетът Виадрина се е слял с няколко по-големи германски висши учебни заведения и е загубил автономността си. В сегашния си вид и наименование той е възстановен през 1991 г. и понастоящем предлага отлични програми и специализации в рамките на своите три основни факултета - по икономика и бизнес науки, право и културология. С помощта на високото качество на своето обучение университетът съумява да привлече студенти от целия свят и в момента в него е създадена една уникална, космополитна, мултинационална атмосфера (40 процента от обучаващите се в Europa-Universität Viadrina Frankfurt идват от чуждестранни държави, което е доста внушителна цифра в сравнение с другите немски висши училища). Освен множеството си немскоезични програми и курсове, Университетът Виадрина  понастоящем предлага и следните чудесни специализации на английски език – бакалавър и магистър по международна бизнес администрация,  магистър по бизнес информатика (съвместно с Virtual Global University), магистър по информатика и операционен мениджмънт, магистър по правата на човека и хуманитарното право, магистър по европеистика (MES) и т.н.

 

Преподавателският състав работещ във висшето учебно заведение е отличен и висококвалифициран. Бившият ректор на университета професор Гезине Шван дори два пъти е бил кандидат за президент на Германия и като цяло специалистите преподаващи в Europa-Universität Viadrina Frankfurt се ползват с голям обществен и научен авторитет. Не на последно място, Университетът Виадрина има и голяма научноизследователска и международна активност. Към него функционира известният научноизследователски център - Institute of Transformational Studies (FIT), който е със съществен принос през последните десетилетия в областта на изследванията на икономиките, намиращи се в преход. Europa-Universität Viadrina Frankfurt работи в тясно сътрудничество и с множество чуждестранни висши училища като полският Университет „Адам Мицкевич” от град Познан, с който имат и общо академично звено за студентски специализации, намиращо се от полската страна на река Одер - Collegium Polonicum. Освен Университетът Виадрина на шестото, превърнало се в традиция, издание на най-голямото и успешно международно изложение за обучение в чужбина провеждано в България – „Образование без граници” (16-18 март, Национален дворец на културата, София) ще вземат участие още редица именити, добри и качествени чуждестранни университети, висши училища и организации свързани с академичната сфера, от държави като: Нидерландия, Дания, Индия, Япония, Швеция, САЩ, Испания, Естония, Италия, Канада, Румъния, Словения, Хърватско и др.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Изпрати на приятел