Soft skills още от студентската скамейка в Германия

24.08.2011

Висшето образование в Германия освен, че е прочуто с високото си академично качество, в последно време е и пределно ориентирано към практиката и се стреми да развива у своите възпитаници определени практически умения, които ще им бъдат от полза при бъдещото кандидатстване за работа. През изминалата седмица „Дойче Веле” посвети свой анализ на усъвършенстването на т.нар. Soft skills при учащите се в немските университети именно от горепосочената гледна точка. Тенденцията през последните години в Германия е тези работни навици да се развиват още по време на самото следване, при това далеч не единствено в рамките на специално посветените на това семинари. В наши дни в обявите за работни позиции в Европа не минава без изисквания от типа на умения за работа в екип, устойчивост на натоварвания, способност да убеждаваш колегите си или да правиш компромиси, без изобщо да споменаваме нуждата от soft skills. Основно под последните се разбират комуникативните и организаторските способности, а не просто някакви устойчиво развивани във времето „черти на характера”. Според специалистите, младите хора могат и трябва да се упражняват в тяхното прилагане и то именно от студентската банка.

 

Консултантката по въпросите на бъдещото кариерно развитие към Дюселдорфския университет Илке Каймак споделя пред „Дойче Веле” следното: „По време на обучението си студентът придобива маса полезни навици, твърде често без самият той да го забележи. Ежедневно, например, учащите се общуват с хора на различна възраст и се учат да възприемат чуждата гледна точка и усъвършенстват майсторството на светския, непринуден разговор ("small talk").” По време пък на съвместната подготовка на реферати или презентации от друга страна се развиват и уменията за работа в екип. „Младите хора се учат да разпределят задачите си, да организират своето време, да търсят и структурират информация, да говорят пред публика. Всички тези навици ще са им особено нужни в бъдеще, за градежа на една успешна кариера”, изказва увереност пред журналистите Илке Каймак. Ако, например, се случи така, че група студенти има твърд краен срок за предаването на общ реферат, а вътре в същата няма единомислие относно темата му, се развива умението да се правят компромиси в името на глобалната обща цел (спазването на срока). „Този, който е свикнал да прави всичко в последния момент, може с лекота да се справи с извънплановите задачи, а работата с проекти и курсови задания учи на методично и промислено придвижване към поставената цел”, коментира още експертката от Университета Дюселдорф.

 

Според Илке Каймак, не трябва да се подценява целия жизнен опит, който придобива един млад човек по време на студентските си години. Тогава на всеки младеж му се налага да организира, например, парти, да си търси практики или стажове, да планира пътуванията си или с други думи да си поставя задачи, изискващи комплексен подход. „Младите хора едва престъпили прага на сериозния живот, характерен за възрастните, се учат на това, как да се справят с всяка сложна ситуация, без да се предават и ако нещо не се получава веднага, бързо да вземат решения. Всичко това ще намери безспорно приложение в бъдещата им работа”, допълва психоложката от Дюселдорф. Много студенти наред с ученето и работят, сериозно се занимават с музика или спорт. Всичко това учи на самоорганизация и рационално планиране на времето. От друга страна, участието в различни студентски инициативи и изпълняването на лидерски или организаторски функции в общежитията, например, помага за усъвършенстването на комуникативните навици и за поемането на отговорност при вземането на решения.

 

По данни на Берлинския институт за социологически изследвания, фирмите работодатели при подбора на кадри все по-често обръщат внимание на наличието у тях на въпросните soft skills. Психологът от берлинския филиал на Федералната агенция по труда Мехтилд Трецияк-Кьониг обаче споделя пред „Дойче Веле”, че опитът му показва, че много кандидати за работа при съставянето на резюметата си не могат да изброят именно своите ключови подобни умения. Този експерт е част от екипа, разработващ специален тест, който да бъде прилаган от работодателите при интервютата за изявяването на soft skills. Планира се от следващата година подобно тестуване да се прави във всеки един филиал на горепосочената агенция. На младите хора, които се обръщат към нея за помощ при търсенето на работа, ще им бъде предоставяна за попълване специална анкета с въпроси за самостоятелната им оценка, след това ще минават на тест, ще имат събеседване с психолог или ще се подложат на групово тестуване в т.нар. assessment center. Резултатите от тестовете могат да се прилагат към основната изисквана документация за кандидатстване за работа. По думите на Трецияк-Кьониг, понастоящем тестът за soft skills е предназначен основно за лица, които имат известен трудов стаж, но вече е в процес на активна разработка негов вариант, ориентиран към студентите и младите специалисти, завършва коментара си „Дойче Веле”.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Горко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Изпрати на приятел