Нови възможности за отлична кариера, ако завършиш естествени науки в Германия

21.08.2011

Висшето образование в Германия в сферата на естествените науки в последно време предоставя все по-нови и неочаквани възможности за отлично кариерно развитие на младите специалисти, посочва в публикуван наскоро свой анализ „Дойче Веле”. Става дума за интерес от водещи немски и световни компании за работа в сферата на различни видове промишленост. Възможността за интензивно кариерно развитие се обуславя от опциите за изкарване на стажове в германски фирми, които са лидери най-малкото в рамките на европейския пазар.

 

Стажантските програми (Trainee Programm), предлагани от много от водещите немски компании, се явяват своеобразен инкубатор за мениджъри. Там младите стажанти се сблъскват с трудностите и предизвикателствата на практиката, придобиват много полезен опит и нови умения да се справят в различни сложни професионални ситуации. Програмите за следдипломна квалификация традиционно най-често се предлагат на начинаещите икономисти, юристи и компютърни специалисти. В последно време обаче към тях с все по-уверени темпове се присъединяват и бъдещите физици, химици, фармацевти и разбира се – биотехнолози.

 

Така например, един от най-големите химико-фармацевтични концерни в света – Bayer предоставя възможности за стаж по две направления – в областта на фармацевтичното производство (Pharmaceutical Production) и в сферата на химическите технологии (International Trainee Programm for Engineers). В първия случай компанията набира випускници, завършили магистратура в специалност „Фармация” или тези, които вече са станали поне бакалаври. Участници във втория вид програма пък могат да станат младите инженер-химици. Кандидатите за стажантски места преминават през качествен подбор в течение на серия от специално провеждани групови тестове в assessment-центровете. Аксел Фидлер, отговарящ за провеждането на програмата Pharmaceurical Production в концерна Байер, споделя пред „Дойче Веле”: „Освен добрите оценки в дипломата е важно потенциалните стажанти да имат управленчески способности и гъвкавост на ума. Желателно е и наличието на 1-2 годишен опит в работата и разбира се са необходими превъзходни знания по немски и английски език”. Абсолютно същите изисквания важат и за стажуването на инженер-химиците.

 

Продължителността на горепосочените два вида стаж е 24 месеца. През това време участниците в програмата за фармацевти се запознават с работата в подразделенията на Байер, занимаващи се с производство и разработване на препарати за подобряване на здравето (Health Care Product Supply). „Акцентът тогава пада върху самостоятелността. Стажантите проверяват качеството на продукцията, координират доставките и поемат отговорности свързани с реализирането на конкретни проекти”, добавя пред журналистите Аксел Фидлер. На участниците в програмата за инженер-химици, още в самото начало на стажа им, се предлага да подпишат безсрочен договор. Сътрудникът на отдел кадри в Байер – Дирк Михаел Пфьонинг споделя пред „Дойче Веле”: „Развиващите уменията си мениджъри се запознават с работата на всички отдели и подразделения на концерна, отговарящи за производството на технологии. При желание даден млад специалист може също така да поработи в изследователския отдел”. Освен това, няколко месеца от стажа си участниците и в двете програми прекарват в чуждестранните филиали на Bayer. Или с други думи младите кадри усъвършенстват бъдещите си мениджърски компетенции в държави като Мексико, Бразилия, Китай и т.н. Представителите на концерна препоръчват да кандидатстват при тях за стажанти само тези випускници от немски университети, които виждат бъдещото си кариерно развитие предимно в рамките на Байер. „Стажът не представлява практика. Подборът на кандидатите и тяхната по-късна подготовка изискват големи загуби на време и средства. Поради тези причини ние веднага отклоняваме заявките на тези, които още не са наясно, къде точно желаят да правят кариера” – предупреждава Аксел Фидлер.

 

Подобни стажантски програми има и в немския филиал на световноизвестния концерн Danone – водеща марка в производството на хранителни продукти. Там стажуването в рамките на Industrial Management е предназначено за випускниците от инженерните специалности и за тези, които са изучавали естествени науки в университета. Ръководителят на кадровия отдел в Данон - Клаудиа Хартвих споделя пред „Дойче Веле” следното: „За съжаление при нас по-рядко постъпват физици и биолози от числото на по-теоретично профилираните студенти. Необходими са приложни знания и навици за справяне с работните технологии, а идеалният вариант е кандидатстващите за стаж да разбират поне малко и от икономика”. Голям плюс за желаещите да работят в Данон е и например, една минимум шестмесечна практика в промишления сектор. Стажантските програми там продължават две години. Освен пребиваването в един от чуждестранните филиали на компанията, участниците в програмата са включени в проекти по оптимизация на производството в отдела за технологии, в този за създаване на опаковъчни материали, а също така и в лабораторията на най-големия завод на концерна, намиращ се до град Вюрцбург.

 

Стажантите в Данон постоянно поддържат контакти с бивши участници в същата програма, много от които понастоящем работят като мениджъри в компанията или като ръководители на различни проекти, реализирани от нея. Помощ на стажуващите оказват и главите на отделите в концерна. Изабел Валхойзер, бивш стажант в Данон, млад специалист в сферата на биотехнологиите и технологиите на хранителната продукция споделя пред немските журналисти: „Най-много ми хареса това, че при преминаването от един отдел в друг, имах възможността да се запознавам с нови хора и да изпълнявам нови задачи. Например, работех по проект за оптимизацията на производството на йогурт за деца. Също така до голяма степен ми бе предоставена свободата да не следвам чисто и просто сляпо инструкциите на шефа ми.” В момента това момиче заема една от доста престижните длъжности в йерархията на Danone. Немските филиали на световни концерни от рода на Roche и Novartis също предлагат подобни програми за следдипломни стажове. В техните рамки по сходен начин се търсят випускници от факултетите по естествени науки, които да станат потенциално мениджъри. От своя страна, обобщава коментара си „Дойче Веле”, световният лидер в производството на оптически изделия - компанията Carl Zeiss също набира стажанти от такива образователни области като медицина и биотехнологии.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Горко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Изпрати на приятел