Комбинираното висше обучение – хит в Англия. В Германия ще реформират гимназиите.

04.07.2011

Висшето образование във Великобритания в последно време започва да въвежда все по-иновационни форми на обучение, за да отговори на изискванията и нуждите на студентите от страната и чужбина. Напоследък на Острова в истински хит се превърна т.нар. „комбинирано” такова – редуване на очни занятия с академични занимания онлайн, с помощта на форуми, различни чат-програми, виртуални социални мрежи и т.н. Налагането му в сферата на висшето образование, според вестник „The Guardian”, е и една от най-устойчивите тенденции изобщо в тази област в Обединеното кралство през последните години. В рамките на това комбинирано обучение се съчетават лекции и упражнения офлайн с консултации с преподавателите по интернет. За осъществяването на последното се използват такива добили широко разпространение софтуерни и хардуерни инструменти като Скайп, видео камери, микрофони, онлайн-форуми и т.н. Повишеното търсене на този вид обучение е обусловено, според специалистите и от цялостното поскъпване на британското висше образование. Подобни алтернативни академични форми, например, в по-голяма степен помагат на студентите да работят, докато следват и т.н. Частният пазар на висше образование на Острова вече доста добре се ориентира към едно такова търсене от страна на кандидат-студентите и много крупни колежи и университети от тази ниша напоследък се стремят да станат водещ фактор в нея. В близките няколко месеца се очаква по въпроса да се произнесе правителството на Великобритания – дали и доколко приоритетно ще развива този сектор.

 

Един от най-големите „провайдъри” на този нов вид комбинирано обучение е т.нар. Открит университет (Open University, OU). Там вече работят около 7000 преподаватели, които лично водят занятията в реално време по интернет, прилагайки понякога и неординарни, в сравнение с това, което се практикува от колегите им, способи. Например, на упражнения по естествознание в университета се използва специалното софтуерно приложение „виртуален микроскоп”, с помощта на което студентите заедно със своите професори разглеждат различни тъканни проби. Тази технология дава възможност за добро осветяване на последните и се грижи също така за мобилността на образците, също като „обикновения микроскоп”. Директорът на центъра за приложение на иновации към OU – Нийл Склейтър споделя пред журналистите, че „обстоятелството, че студентите се събират онлайн на занятия, при това без да губят време за пътуване, импонира на все по-голям брой учащи се”. И добавя: „Голяма част от обучението по чужди езици се провежда посредством аудио-конферентна връзка, а в занятията по математика се използват общи магнитно-маркерни дъски, които са лесно и удобно визуално достъпни за студентите, работещи на домашните си компютри.”

 

В доста британски университети вече дори практическите курсове се вземат с помощта на комбинираното обучение. Така например, в University of Northumbria се преподава курс по практическа анатомия за здравни работници и целият този корпус от занятия се провежда в режим онлайн с изключения на очните, които са предвидени в рамките на специална лятна офлайн школа. Също така в много университети определени модули се преподават едновременно на „дистанционните” и на останалите студенти, за да бъде избегната изолацията на първите. Друга бурно развиваща се посока на развитие на комбинираното обучение се очаква да стане и образованието на учащи се от чужбина. Този вид виртуални занятия са повече от добре дошли за онези студенти зад граница, които не могат да си позволят по финансови или други причини да следват във Великобритания.

 

Образованието в Германия също ще заложи на скорошни реформи, информира тези дни немският печат. Управляващият в страната Християндемократически съюз предложи официално да бъде опростена системата на средното обучение. В момента образователни експерти от правителствените среди подготвят специална програма от 30 страни, съдържаща мерки и намерения, как това да стане възможно най-функционално, смислено и бързо. Инициаторите на реформите считат, че понастоящем в Германия има твърде много типове и степени средни учебни заведения. Това често не помага, нито на учениците, нито на техните родители, а още по-малко на самите преподаватели и останалия педагогически персонал. Сега представителите на ХДС искат да съкратят количеството на вариантите за средно образование в страната на Шилер и Гьоте до два. В момента там след четвърти клас немските ученици могат да продължат обучението си в гимназия – реална, основна или обединена. Изборът на учебно заведение зависи от способностите на децата, а също и от това, планират ли те впоследствие да продължат образованието си в университет. В някои германски райони като експеримент вече бе въведена подобна опростена система на средно обучение. Макар, че показаните резултати от този опит не са лоши, защитниците на традиционните образователни форми смятат, че нововъведенията ще лишат учениците от индивидуален подход, съобразен с нагласите, капацитета и уменията им и като цяло ще понижи качеството на предоставяните педагогически услуги.

 

Образованието във Франция има уникална и интересна за чужденците система на обучение и предоставяне на академични степени. Неговата „различност” и специфичните му черти започват да се проявяват още в средните учебни заведения, но се оказва, че тази година французите имат проблем с матурите - такъв, какъвто в България бе налице през 2010-та. Тези дни в департамента Нар в южната част на страната бе задържан основният заподозрян в организирането на изтичане на информация за общонационалния изпит по математика за получаване на бакалавърска степен, съобщиха местните медии. Арестуваният се оказал служител в една от компаниите, занимаващи се с техническото обслужване на типографията. По данни на следствените органи, мъжът имал за служебно задължение да работи в една печатница, където се печатали изпитните бланки и възползвайки се от това, ги фотографирал с мобилния си телефон. След това получената по незаконен начин важна информация е била използвана от сина на този служител, който я е разпространил сред приятелите и връстниците си. В интернет незадълго до началото на изпита задачите по математика се появили на определени, посещавани от младежи и студенти, места за виртуално социално общуване. Това обстоятелство предизвика буря от възмущение у френското общество. Министърът на образованието Люк Шател като разбрал, че заданията от изпита свободно циркулират в мрежата, разпоредил резултатите от него да не се зачитат. Това решение от своя страна възмути доста студенти и родители, чиито деца се твърди, че са се справили добре на важното общонационално оценяване със собствени сили и те вече заведоха дела срещу френското просветно министерство. Изпитът за получаване на бакалавърска степен във Франция се провежда в последните класове на лицеите и се явява задължителен за получаване на свидетелство за завършено средно образование. Последното също така позволява обучението на учениците да продължи по-нататък в университетите в страната. Тази година на матури се явиха над 654 хиляди френски младежи. Окончателните резултати от изпитите ще бъдат обявени утре, 5 юли.

 

Висшето образоване в Русия напоследък започва да въвежда все по-нови, експериментални и модерни програми, специалности, квалификации и специализации. Тези дни стана ясно, че Московският държавен университет (МГУ) стартира нова магистърска програма за подготовка на лидери в политическата и социалната сфера и експерти по лидерски практики, съобщава информационната агенция „Татар-информ”. Новата специалност се разкрива към катедрата по социология и психология на политиката във факултета по политология на МГУ. Ръководителката на тази катедра професор Елена Шестопал заяви пред руските журналисти следното: „В началото ние планираме да подготвяме тези, които ще работят професионално в бъдеще с лидерите – т.нар. експерти по лидерство. Впоследствие обаче, ако се появи интерес към специална академична подготовка на бъдещите ни президенти, министри, депутати и политици, то ние ще отговорим адекватно, своевременно и компетентно на едно подобно търсене.”

 

Висшето образование в Чили изглежда, че преживява нелек период, свързан пряко или косвено и с последиците от световната финансова криза, съобщава местното издание „La Hora”. Миналата седмица в столицата на страната Сантяго се проведе многочислена демонстрация, участниците в която настояха за спешни реформи в образователната сфера. Според наблюдателите, в рамките на масовата проява са се събрали стотици хиляди протестиращи. В демонстрацията са взели участие студенти, ученици, преподаватели от училищата и университетите в Чили, както и представители на профсъюзите. Манифестиращите са излезли с искания за увеличаване на държавното финансиране на местното образование и са призовали министърът на просветата да си подаде оставката. Отначало акцията имала мирен характер, но когато събралото се множество достигнало до Двореца на президента започнали да летят различни предмети и камъни към охраняващите зданието полицаи. Равносметката след масовото събитие е – около десетина ранени служители на реда и 38 арестувани демонстранти. Акцията от миналата седмица е най-голямата подобна проява на обществено недоволство в тази южноамериканска страна изобщо за последните няколко години.

 

Висшето образование в Европа през последното десетилетие напредна изключително много като развитие и качество на обучението, благодарение най-вече на решаващата и разнообразна поддръжка за тази сфера от страна на мощна организация като ЕС. Вчера стана известно, че Европейската комисия този път дава възможност на изява на младите висшисти от страните членки на Съюза. Става дума за началото на набирането на документи за стажове на прясно завършили специалисти. Това е традиционна форма на инициатива за улесняване на професионалната им реализация, провеждаща се два пъти годишно в структурите на Европейския съюз. Стажовете продължават от три до пет месеца и се заплащат. В рамките на програмата за този вид следдипломна специализация стажантите могат, например, да бъдат временно зачислени към определен преводачески отдел, в който работят преводачи с един и същ майчин език. Тяхната функция ще бъде да оказват съдействие в работния процес на своите колеги като превеждат на майчиния си език или на други два официални езика на Евросъюза. Други стажанти пък имат възможност за работа в библиотеката, в отдела за терминология или в друг отдел към преводаческата служба. Самите стажове започват на две предстоящи дати – 1 март или 1 октомври.

 

Изискванията към кандидатите са следните: да са граждани на държава членка на ЕС или на една от държавите кандидати за членство, да са завършили висшето си образование и да не са участвали в стажантски програми на други европейски институции, да владеят добре английски, френски или немски език, като трябват и знания по още един официален език на Европейския съюз (също така кандидат-стажантите е нужно да имат уменията да превеждат на майчиния си език от два от официалните езици на ЕС). Стипендията, която ще бъде отпускана на одобрените участници в програмата на Европейската комисия е на стойност 963 евро месечно. Основният документ за кандидатстване е формуляр, който може да бъде намерен в интернет портала на ЕС - ec.europa.eu. Освен него младите висшисти още трябва да изпратят и копия от документ за самоличност, от диплома за завършено висше образование, както и от всички сертификати и дипломи, които удостоверяват техните езикови компетенции и умения. Крайният срок за подаване на документите е 1 септември 2011 г. (за стажовете, които започват през март 2012 г.) и 31 януари (за стажовете, които започват през октомври 2012 г.)

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Изпрати на приятел