Нова магистърска програма по съвременно изкуство в Университета Франкфурт

28.01.2011

Франкфуртският университет прокарва една интересна нова инициатива в сферата на висшето образование в Германия. За да направите кариера в арт-бизнеса е необходимо да имате тънък вкус и професионални знания в областта на изкуството. До неотдавна първата стъпка в образованието по това направление в Германия е била специалността „Изкуствознание”, предлагаща класическа и заради това понякога суха и елитарно академична материя. От зимния семестър на 2010-2011 учебна година Франкфуртският университет Гьоте (Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main) предлага на бъдещите изкуствоведи нова магистърска програма, наречена "Curatorial Studies - Theorie - Geschichte - Kritik", съобщава Дойче Веле. Тя подготвя музейни куратори, както и такива на изложби и експозиции на съвременно изкуство.

 

Обучение в Германия традиционно означава неразривна сплав от теория и практика и новият магистърски курс не прави изключение в това отношение. Ръководителят на програмата Щефани Херойс сподели пред немските журналисти: „Отличителна черта на нашия курс е практиката, която задължително преминават всички учащи се. Тя се заключава в това, че в течение на първите два семестъра студентите всяка седмица посещават музеи, ателиета на художници, галерии и други изложбени обекти”. По думите й, втората част на програмата е по-традиционна – студентите усвояват теорията на изкуството и се учат да оценяват произведенията на съвременното такова, от позицията на художествени критици. Учебният процес продължава четири семестъра, от които два месеца са отделени за изкарване на стаж.

 

Магистърската програма за подготовка на музейни куратори е рожба на съвместните усилия на Франкфуртския университет и Франкфуртската висша художествена школа Städelschule. В проекта участват също така и водещите музеи в града – Щедел, Историческият музей, Изложбеният център „Портикус” и др. За страна като Германия подобна симбиоза между фундаментална и практическа подготовка е новаторски ход в обучението на арт-критиците и музейните работници.

 

Интересно е да се чуе и мнението на студентите за образователния процес в новата специалност на Университета Франкфурт. В числото на първата дузина бъдещи магистри по програмата се оказала и 26-годишната студентка от Албания Адела Деметия, която като бакалавър е изучавала изкуствознание в родината си и в Германия. Узнавайки за новата магистърска специалност във Франкфуртския университет, младата жена решава да продължи обучението си в немската финансова столица. Пред Дойче Веле студентката заяви: „У нас в Албания музейните ръководители и директорите на художествените галерии са бивши випускници от специалностите „Изкуство” или „История на изкуството”, но точно такъв комбиниран подход няма. Надявам се, че дипломата от Франкфуртския университет ще ми помогне, в бъдеще бързо да си намеря подходяща работа”. Основите на кураторското майсторство заедно с Адела изучават още 11 студенти, половината от които – чужденци.

 

За постъпването в тази магистърска програма е необходимо един студент да има вече степента бакалавър или равностойна диплома, свидетелстваща, че е завършил минимум шест семестъра в някой университет по едно от следните направления: история на изкуството, археология, философия, история или етнология. За обучение в тази магистратура се допускат също така випускниците на художествените специалности, а окончателно решение за зачисляването на даден кандидат се взема от специална академична комисия. Ежегодният прием на студенти възлиза на 12-15 човека. Обучението в тази програма се води на немски и английски език. Финалният етап на магистратурата се явява написването на дипломна работа, която да включва в себе си, както научна, така и практическа част – например изготвяне на концепция за изложба или събиране на материали за действаща експозиция. В края на следването си випускниците получават степента „магистър по изкуствата” (Master of Arts).

 

Следващият прием на студенти в специалността „Кураторско изкуство” ще се осъществява около зимния семестър на учебната 2011-2012 година. Крайният срок за подаване на документи е 31 юли, 2011 г. Кандидатите е необходимо да изпратят заявка, резюме, мотивационно писмо и копие от сертификатите и дипломите си. 

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Изпрати на приятел